Tuesday, January 27, 2009

Vexillology


CỜ HỌC

Gia (quốc) huy học, tiếng Anh là Heraldry, là khoa học và nghệ thuật về gia huy, vẽ áo mũ vương miện hoàng gia ... và quốc huy, quân hiệu, quân phục, quân hàm dùng trong triều đình, cho lính hầu từ cả ngàn năm trước...
Môn Heraldry cũng liên quan đến môn Semiotics (Ký hiệu học). Môn Cờ học (Vexillology) vốn ở trong môn Heraldry tách ra vì sự phát triển của nó vào năm 1957 tại Mỹ bởi giáo sư Whiteney Smith. Giáo sư Smith lập hội North America Vexillological Asociation (NAVA) năm 1968.

FIAV(Fédération internationale des associations vexillologiques)là Hiệp hội các Hội Cờ quốc tế, có 49 hội viên chính thức và chừng 20 hội viên không c
hính thức. Hội Cờ Mỹ có 8 hội viên chính thức và 7 hội viên không chính thức. Đa phần các hội này đều đóng trụ sở tại vùng New England. FIAV đã tổ chức Đại hội thế giới lần thứ 22 tại Berlin-Đức quốc trong năm 2007.

Trong số các sinh viên theo học sớm nhất về môn Cờ học, có giáo sư Anh ngữ David Boice Martucci, học từ năm 1968. Ông tạo mẫu và làm đủ các loại cờ cho mình, tặng gia đinh và bạn bè... Ông có lập trang Web riêng (xem link đính kèm). Năm 1979, ông tạo mẫu lá Cờ Mỹ hiện tại (hình trái), theo một qui cách khác, và gọi lá cờ này là The
50 Star "History Flag" (hình phải dưới), lấy nguyên mẫu cờ mà Đại tướng George Washington, đã vẽ mẫu trước thềm nhà của cô thợ may Betsy Ross ở Philadelphia năm 1776, cho Cô may theo (hình phải trên) và cấu trúc lại các ngôi sao (13+25+12). Mẫu cờ Mỹ The 50 Star "History Flag"" này trông cũng lạ, nhưng theo nguyên tắc,tính giản dị (simplicity)mới là nguyên tắc căn bản cấu trúc tạo mẫu cờ (như cờ hiện đang xử dụng).

Thế giới vexillology đầy màu sắc,ý nghĩa và trông rất vui mắt.
Đọc thêm:
Early US Flags
BETSY ROSS FLAGS