Friday, January 16, 2009

Kính cáo


Lời thưa,

Nhằm mục đích tìm kiếm,thu thập,sắp xếp tài liệu và chuyển ngữ môn Cờ Học(Vexillology)sang tiếng Việt,cùng dương cao ngọn cờ chính nghĩa,Quốc kỳ Việt Nam CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ,trong mục đích giải trừ chế độ độc tài đảng trị cọng sản Việt Nam và nhanh chóng xây dựng nền tự do dân chủ tại nước nhà .

Do không liên lạc được vì không có số phone,địa chỉ để xin phép trước,vậy nên kính xin qu‎ý tác giả,các blogger,webmaster có bài trích dẫn,links trong blog này,vui lòng lượng thứ cho.

Trân trọng.