Tuesday, December 8, 2009

Cờ Vàng


Cờ Vàng và Người Việt Tị Nạn Cọng sản
tại Berlin-Đức Quốc nhân kỷ Niệm 20 năm
ngày Bức Tường Bá Linh sụp đổ (Nov.9.09)
Nguồn vietnamexodus.org