Saturday, December 11, 2010

Cộng đồng người Việt


Cảnh Thức Nhân Quyền
và Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam

Bá Linh - Hôm nay ngày 10.12, kỷ niệm 62 năm ngày ký hiệp ước Quốc Tế Nhân Quyền, một phái đoàn đại diện các tổ chức hội đoàn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức được Bộ Ngoại Giao chính phủ Liên Bang tiếp kiến. Trong dịp nầy phái đoàn đã trình bày về tình trạng hiện thực qua những vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Một hồ sơ với danh sách sự kiện cụ thể được trao tận tay đến nhân vật hữu trách của chính quyền Đức hầu yêu cầu đặt sự quan tâm và can thiệp.

Chiều cùng ngày một buổi lể Cảnh thức nhân quyền và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam được tổ chức tại Wittenbergplatz, trung tâm thành phố Tây Bá Linh, cạnh KaDeWe, nơi có nhiều khách bộ hành và du khách qua lại. Tại đây những tờ truyền đơn đã được phân phát. Không ít khách bộ hành dừng chân thăm hỏi tình hình và phẩn nộ trước những hành động phi nhân bản của chính quyền Cộng Sản Việt Nam.

Bắt đầu buổi lể, Quốc ca Việt Nam tự do được cất cao vang vọng trên vùng trời tự do Bá Linh, nơi mà "Bức Tường Ô Nhục" thành trì của Cộng Sản Quốc Tế đã sụp đổ tan tành một cách nhục nhã. Sau đó Nghi thức tôn giáo được các tín hữu Phật Giáo và Công Giáo dâng lời cầu nguyện. Những ánh nến lấp lánh lung linh giữa bầu trời đen tối và tuyết lạnh. Tuy buổi cầu nguyện đơn sơ và không có những vị lảnh đạo tinh thần tham dự, nhưng đầy tôn nghiêm trang trọng. Mọi người cúi đầu hướng về quê hương và tưởng nhớ đến những nạn nhân bị Cộng Sản Việt Nam sát hại, đặt biệt là trong ngày tết Mậu Thân.

Trong dịp nầy để trình bày cho người Đức rỏ, anh Phạm Công Hoàng, chủ tịch Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tị Nan tại CHLB Đức, qua loa phóng thanh, đã trình bày bằng tiếng Đức về ý nghĩa việc làm của buổi lể nầy cũng như nói về những thảm nạn mà người Cộng Sản đã đem lại cho đất nước Việt Nam.

Trời về đêm khí hậu càng lạnh buốt, tuy nhiên mọi người vẩn thầm nhũ, "cái lạnh nầy nào có thấm chi đối với nổi khổ trên quê hương, cảnh tù tội của những tiếng nói đấu tranh dân chủ" và tự hứa với lòng. Quyết tâm tranh đấu cho đến ngày Đất Việt thực sự có Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền, cùng hẹn ngày mai (11.12) gặp nhau biểu tình trước Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam.

Nguồn honvienxu
Đọc thêm rfa.org