Thursday, December 30, 2010

Thơ Trương Thúy Hậu吳 氏 行

高 堂 遠 夢 測 凋 零
怍 別 昇 華 萬 里 程
一 圈 玫 瑰 花 在 墓
懨 懨 嗟 悼 曲 遺 情Ngô Thị Hạnh


Cao đường viễn mộng trắc điêu linh
Tạc biệt Thăng Hoa vạn lý trình
Nhất quyển mai côi hoa tại mộ
Yêm yêm ta điệu khúc di tình
.Một thời chinh chiến điêu linh,
Khúc quanh định mệnh Thăng Bình từ đây
Gửi em hoa viếng mộ này
Hắt hiu nhớ lại những ngày xưa kia.


Trương Thúy Hậu
Boston. Dec.24-2010


Đọc & xem thêm : qghc.com - vhnt/qghc