Friday, March 15, 2013

Đánh máy

Đánh máy tiếng Việt
 
 
 
1/ click vào link
2/ Đánh máy (không có dấu)
3/Click vào chữ “Thêm dấu”.
4/Bản văn tự động có dấu. Chữ nào sai dấu thì click vào sẽ ra 1 lô chữ cho mình chọn . Cho mũi tên vào chữ mình chọn là xong.
5/ Copy &Paste và gởi đi