Sunday, March 3, 2013

Thơ Trần Kiêu Bạc


TIỄN BẠN TRẦN ĐÌNH MƯỜI 
Như chim lạc đàn, bạn vội bay đi
Để lòng tháng Giêng buồn hơn tháng Chạp
Trời đã Xuân sao tay đầy gió bấc
Trăng vừa rằm lại khuyết mất một bên

Sẽ không còn giọng ngâm ngọt thân quen
Tiếng vọng Hồ Trường bay qua lòng đất
Đem nụ cười xinh thay bằng nước mắt
Những mộng ước tròn bỗng hóa hư không

Thềm nhà xưa không còn những dấu chân
Mâm cơm ngày sẽ bớt đi đôi đũa
Vợ thức trông chồng chờ nghe gõ cửa
Chỉ thấy đêm dài chìm đáy vực sâu

Tiễn bạn một lời, bè bạn xót đau
Mây ngũ sắc xin về đây hội tụ
Mang bạn đi cho gặm hoài nỗi nhớ
Xa bạn một đời, xa mãi từ đây

Bạn đi trước tôi, xin nhận một lạy nầy...

(sáng ngày Thứ Bảy 02/3 2013)
Trần Kiêu Bạc