Saturday, June 1, 2013

Chống Trung Cộng năm 1974

 
Hình ảnh sinh viên miền nam Việt Nam
 chống Trung Cộng năm 1974

Các bạn sinh viên VN ngày nay nghĩ thế nào khi xem hình ảnh những người một thời cùng lứa tuổi với mình, họ biểu lộ lòng yêu nước, được Quân Cảnh và Cảnh Sát Quốc Gia bảo vệ để họ bầy tỏ lòng phẫn nộ trước sự xâm lăng của Trung Cộng? Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Việt Khang, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Văn Trội v.v... Đã phẫn nộ trước sự xâm lăng Trung Cộng ngày nay thì sao?Phùng Mai
@phungmaiblog  -  nguoiviet