Saturday, June 8, 2013

Thơ thy lan thảo


NƯỚC ĐÃ ĐẦY LY

Ly nước đã đầy rồi chị ơi!
Chỉ cần thêm giọt sẽ tràn thôi
Muôn dân, trăm họ đang ta thán
Cờ đỏ sao vàng phải tả tơi !


Cộng đảng nhà cao tiền chất đống
Sống trên xương máu của nhân dân
Gái ở lầu hồng, trai đi đợ
Dân nghèo đang sống khổ trăm phần…

Tức nước thì bờ phải vỡ thôi
Ý dân là ý của ông trời
Bao năm nô lệ liềm sao đỏ
Sáng mắt ra rồi dân chúng ơi!

Em sẽ về với chị nay mai
Cờ Vàng thắm sắc đẹp tung bay
Bốn phương người Việt cùng vui hát
Chờ đợi từ lâu có buổi nầy!

Lăng của cáo già bể tan hoang
Đảng viên, đảng ủy nát tan hàng
Cong lưng bỏ chạy sang Tàu Cộng
Quên cả mang theo chút bạc vàng…

Một tháng tư trời Nam ủ ê
Quỷ ma tang tóc kéo nhau về
Hôm nay cũng cảnh đời thay đổi
Cả nước reo mừng thoát cõi mê !

Em vui mừng bước trên đường cũ
Kỷ niệm một thời tưởng mất luôn
Bạn bè từ khắp năm châu gặp
Đời vẫn chị ơi! Một vở tuồng.!

Tuổi già em sống bên hai chị
Đất nước thanh bình thương quá thương
Ta nhìn con cháu cùng chung sức
Xây lại quê hương đẹp phố phường…

Từ Ải Nam Quan đến Cà Mau
Sông biển quê hương rất ngọt ngào
Chung góp bàn tay gìn giữ đất
Hùng khí Tiên Long …sóng dậy trào…!


thy lan thảo
@batkhuat