Sunday, February 2, 2014

Thơ HọaKHAI  BÚT ĐẦU NĂM GIÁP NGỌ
                   (xướng)     

                                                                         
Lại thêm một Ngọ đến bên song,                                 
Cắn bút loay hoay tạm mấy dòng.                                
Chữ nghĩa lông bông, mồm trệu trạo,                         
Hình hài rệu rạo, bước long đong.                            
Xương trồng đất lạ càng đau dạ,                                   
Xác rã đường xa lại buốt lòng.                                      
Nhìn mảnh non sông trong vuốt giặc, 
Mối thù dằng dặc kiếp nào xong.        
                     
Trần Văn Lương                                 
Cali mùng 1 Tết Giáp Ngọ                                                    
 
 
                NGÂM  KHÚC  ĐÊM  TRỪ  TỊCH 
             (Giáp Ngọ 2014) 
          (họa)
 
                       Giao Thừa lặng lẽ đứng bên song,
                         Nhớ nước thương non lệ ngấn dòng.
                   Tết đến bao lần trong  bóng tối,
                    Xuân về mấy độ mãi long đong.
                        Nhà tan trỉu nặng trong tâm thức,
                        Nước mất nghe đau tận đáy lòng.
                Một sớm mai rồi tan nát hết,
                           Đời người nhắm mắt kể như xong !
 
                                  Nguyễn Văn Nghĩa
                                   San Jose  -  31/1/2014