Tuesday, February 18, 2014

Thơ Phan Huy MPH

 Từ Khi Có Đảng

Bao nhiêu năm kể từ khi có đảng
Đất nước tủi buồn không một ngày vui!
Nhân dân khổ đau không một giờ hạnh phúc!
Xã hội điêu linh không một phút thái hoà!
Tổ quốc xót xa không một niềm kiêu hãnh!
Chỉ thấy đấu tranh bằng hận thù giai cấp
Chỉ thấy búa liềm gieo tang tóc thê lương
Chỉ biết Lenin và chủ nghiã hoang đường
Quên nòi giống cha ông và nguồn gốc
Chủ nghiã phi nhân tròng lên đầu dân tộc
Chế độ baọ tàn siết vào cổ nhân dân
Gây cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn
Đưa hang triệu đồng bào vào lò sinh sát
Thực chất là làm một tên xung kích
Đánh giặc thuê cho quốc tế côn đồ
Vênh váo kiêu căng đớn hèn dốt nát
Gian dối bạo tàn độc ác tham lam
Đôí với nhân dân thì hung dữ điên cuồng
Đối với kẻ thù thì xum xoe sợ sệt
Giang san này là của chung nòi giống Việt
Xây đắp bao đời bằng xương máu cha ông
Sao nỡ đem dâng cho giặc Hán rợ Hồ
Để đổi lại cái ngai vàng của đảng
Lạy Tổ Hùng Vương xin người hiển thánh
Vật chết kẻ nội thù cứu vớt nhân dân. !  

 
Thơ Phan Huy MPH
  @fdfvn