Monday, May 26, 2014

HD981

Giàn Khoan Tàu Cộng: May hay Rủi

Giàn Khoan


Từ hai tuần nay, từ ngày 2 tháng 5 2014 nầy  Trung Cộng đem giàn khoan đến khai thác trên thềm lục địa Việt Nam, và lần đầu tiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dám lên tiếng phản đối một cách mạnh mẽ: ngoại giao thì tuyên bố cương quyết tố cáo và mạnh dạn chống đối, quốc nội thì “cho phép dân chúng biểu tình chống Trung Cộng”.

Nhưng đây là một thái độ chẳng đặng đừng của một kẻ nhu nhược từ bao năm nay quỳ gối hàng phục thằng đàn anh phương Bắc. Thật vậy, trước hành động leo thang ngang ngược của Trung Cộng, nhà cầm quyền Cộng sản Hà nội không thể không phản đối, nhà cầm quyền Công sản Hà nội không thể không có thái độ. Vì vậy chúng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên và cũng không hoan hô cám ơn cổ võ khi nhà cầm quyền Cộng sản Hà nội “cho phép” người dân trong nước biểu tình và còn ra vẽ khuyến khích cám ơn những cuộc biểu tình vận động của người việt hải ngoại chống Trung Cộng. Trái lại chúng còn thừa lúc khí thế dân tộc đang sôi sục, thừa cơ hội dân chúng người Việt tỵ nạn hải ngoâi quá căm giận Tàu, thiếu cảnh giác, chúng lợi dụng thừa gió bè măng, biểu dương lực lượng cộng sản ra Hải ngoại bằng “tung cờ đỏ” ngập quảng trường Trocadero Paris tuần qua, chứng tỏ là trong “cơn hổn loạn” vẫn không từ bỏ chương trình Nghị quyết 36 chỉ biết đối tượng chống đối là người việt tỵ nạn hải ngoại, bất kể tình huống vẫn xem đấy là thù địch chánh yếu (chưa bao giờ có hiện tượng cờ đỏ Cộng sản Việt Nam được phấp phới như vậy ở Paris !)Vì vậy, xin cảnh giác

Xin tất cả anh chị em chúng ta, xin tất cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản Việt Nam tại hải ngoại ! Xin đừng lầm lẫn trò đánh lận trò đánh bài lận nầy:  Sự thật phải được nói rõ, nhận định rõ :Trung Cộng đang xâm lược đất nước Việt Nam ! Đúng vậy ! Nhưng dưới  và với sự đồng lõa, bảo trợ  và do chính tay của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường dắt lối đưa địch vào nhà !. Đảng Cộng sản Việt Nam và ( nhứt định không quên) với Hồ Chí Minh và các đàn em đệ tử đã bán rẽ Việt Nam cho Trung Hoa Cộng sản ngay từ sau Đệ nhị Thế Chiến rồi, cốt chỉ để được  quyền điều khiển Việt Nam. Một khi  đã rước voi về dày mả tổ thì đừng bày đặt khóc lóc khi giàn khoan nhập thềm lục địa và cướp đoạt lãnh hải và các quần đảo của Việt Nam.

Cộng sản Việt Nam chỉ cho phép biểu tình nửa vời để gọi là phản đối Tàu !  Nửa vời vi vẫn hạn chế, vẫn kiểm soát, vẫn cho công an bố trí, theo dõi, bắt bớ. Cho phép để biết rõ đối lập, để biết rõ đường đi lối về. Cho phép để  “hốt trọn” đối kháng. Nửa vời vì cuối cùng lại  cũng dẹp biểu tình, lấy cớ để bảo vệ kiều dân Tàu, để bảo vệ kiều dân và cơ sở “ngoại quốc”. Không ai có thể “ tự tạo bạo động” và “tự giữ an ninh trong bạo động” được cả ! Vừa muốn giựt giây mà sợ động rừng;  vừa điêu ngoa xỏ lá một mặt tổ chức phản đối Tàu xâm phạm lãnh thổ “để làm vừa lòng dân ?” hay để “kiểm soát lòng dân ?”, và một mặt đàn áp biểu tình “trấn an đàn anh Tàu ?” hay “tạo an toàn cho chủ nhơn” ? ! Sự thật là Đảng Cộng sản Việt Nam đã thật sự  bán Việt Nam cho Tàu từ lâu rồi, vì vậy mới có những hành động dở dở ươn ươn như vậy !  Bán từ cái thuở năm xưa khi Mao Trạch Đông vừa cướp được chánh quyền. Bằng chứng là đài Phát thanh Tàu tuần qua đã kể rõ công hàm Phạm Văn Đồng thừa lệnh Hồ Chí Mình công nhận chủ quyền lãnh hải gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Tuy đây là một ký kết giữa hai Đảng Công sản đấy nhưng là của hai đảng đang cầm quyền của hai quốc gia. Nên ngày nay về mặt pháp lý, và trước sự đã rồi, hai nhóm quần đảo của quê hương chúng ta kể như đã mất. Trường Sa may mắn hơn, nhờ các quốc gia láng giềng tranh chấp, trở thành một vấn đề quốc tế, Tàu khẹt giỏ khó nuốt trọn tất cả nên Việt Nam còn có thể giữ được một số đảo. Còn Hoàng Sa, than ôi ! đã mất trọn ! Nhưng nhờ cuộc hy sanh của Hải quân Việt Nam Cộng hòa tháng giêng năm 1974 đã đánh dấu sự bất khuất của quân dân cán chánh của dân tộc Việt Nam miền Nam không Cộng sản, và cũng nhờ vậy,  mà ngày nay là một bằng chứng duy nhứt, về mặt pháp lý, chủ quyền của người Việt, và cũng là một chứng tích của sự  “không nhìn nhận chủ quyền củaTrung Công”, vì Trung Cộng đã cưởng chiếm Hoàng Sa. Còn đối với chế độ miền Bắc, im lặng là đồng lõa, và khốn nạn hơn, im lặng là cổ võ, im lặng là khuyến khích, im lặng là NHÌN NHẬN !. Miền Bắc lúc năm 1974 đã im lặng, tức là đã cổ võ, nhìn nhận cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, và còn chưa kể những tuyên bố chạy tội,  kiểu cà chớn loại “nên để Hoàng Sa cho Tàu giữ còn hơn để cho Ngụy” của một tên đảng viên cao cấp mất dậy vô trách nhiệm, vô tổ quốc nào đó mà chúng tôi không thèm nhớ tên!. Vuốt mặt nói những câu như vậy mà nay hắn cũng có tên đường hay tên quảng trường ! Nhục nhã thay !

Năm 1975, Đảng Cộng sản Bắc Việt Hà Nội  chiến thắng được miền Nam  và quân dân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa là do quân dânTàu đánh giúp. Năm 1954, Đảng Cộng sản Bắc Việt thắng quân đội viễn chinh Pháp qua chiến thắng Điện Biên Phủ cũng do quân dân Tàu đánh giùm. Tất cả việc ấy, những nợ nần ấy do  chính do Tàu đã nói lên, và đã định  giá gần một ngàn tỷ dollars ! một con số xem to nhưng quá rẽ, mà ngày nay toàn dân Việt Nam đang phải trả. Trả bằng mất đất, trả bằng mất biển, trả bằng mất rừng, trà bằng mất nhà mất cửa mất công ăn việc làm, trả bằng ở đợ, trả bằng làm công, làm cu ly, làm đỉ điếm … hay muốn thoát hiểm phải vượt biên tha hương cầu thực, trồng cỏ cần sa, bán buôn ma túy, rửa chén, nấu thuê…!
Làm gì đây ? Làm gì đây để thoát nạn Hán hóa, Tàu hóa ! Và đã Hán hóa rồi ! Ngày nay tại Việt Nam, chữ Tàu nhan nhản. Chữ Tàu từ những bảng hiệu các cửa hàng, tiệm ăn, chữ Tàu trên những hàng bày bán trong chợ, trên những thương hiệu quần áo, trong cái hằng ngày phải thấy, trong cái hằng ngày phải gặp, vì từ đồ gia dụng đến hộp bánh, hộp mứt, món ăn, đến chai thuốc uống, lọ dầu xoa, cây kem bóp …đều do Tàu làm, Tàu chế, Tàu bày, Tàu bán, …   tất cả đều có chữ Tàu, chữ Tàu đến cả chốn thờ phượng, tâm linh như đền đài, chùa chiền, miếu cổ, nơi thờ cúng thiêng liêng tất cả đều có bảng được viết được vẽ chữ Tàu. Và khốn nạn hơn, có những người Việt thuần túy ngày nay, tự cho mình là kẻ có ăn có học, có tâm có linh, có tinh có thần Việt Nam, có văn có hóa cội nguyềnViệt Nam nhưng lại khi viết bài viết vỡ  thích dùng hoặc  câu hoặc điển, hoặc tích của Tàu,  thích phải có một câu văn, một bài thơ hay bài phú bằng tiếng Tàu, bằng chữ Tàu.  Còn mất dạy hơn, xỏ lá hơn, nói trớ, gọi tránh là chữ Nho, và còn cường điệu hơn gọi đấy là chữ Thánh Hiền, và nào là cửa Khổng sân Trình, và nào của Khổng, và nào của Lão.  Chán thật ! Lão tử, Khổng tử chỉ là  hai tên Tàu râu dài mà chế độ các triều đại  phong kiến Quân chủ dùng để đô hộ dân ta bằng văn hóa ngoại bang, ru ngủ cả dân tộc ta trong một cơn mê ngu dốt để đến nổi chỉ với 40 tên thủy quân lục chiến Pháp và Y Pha Nho và một chiếc tàu chiến đánh hạ thành Huế chưa đầy một ngày! Cũng như ngày nay chế độ triều đại Cộng sản  dùng Các Mác và Lê Nin hai tên Tây râu xồm đô hộ dân ta cũng bằng văn hóa ngoại bang đè bẹp nềnn văn minh và  văn hóa  ngày nay của ta. Sau gần 40 năm cầm quyền xây dựng đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và lý thuyết Mắc Lê đã đưa dân tộc ta, đất nước ta đi vào ngõ cụt của con đường tụt hậu.

Xưa ta bị nạn Tàu, gần đây ta gặp nạn Cộng, ngày nay ta bị nạn Tàu Cộng ! Còn đâu người Việt ! Còn đâu  Văn Hóa Đại Việt !   
Nên nhớ những năm qua, đã có những hiện tượng nho nhỏ đã bao lần cảnh giác chúng ta rằng Việt Cộng đang ru ngủ  đưa chúng ta dần dần  biến thành Tàu Cộng. Hãy nhớ đi, nhớ những quả bóng bóng nhỏ nhỏ  được thổi phồng lên để thử dư luận dân chúng ta, xem chúng ta có chấp nhận làm người dân Tàu cộng không ?  ta hãy nhớ đi : nào chuyện ngôi sao thứ sáu trên lá cờ Tàu, nào chuyện Tàu kiều tự do đi lại trên đất Việt. (Tại sao người Việt hải ngoại mặc dù được ru ngủ, dụ khị bằng câu hát  “khúc ruột ngàn dặm” vẫn phải mua visa vào du lịch Việt Nam mà dân Tàu Cộng đi ra vào Việt Nam không cần visa chiếu khán gì cả ? ). Còn chuyện Bô Xít ? Còn chuyện tỉnh Bình Dương ? hay chuyện Thuê rừng ? … Bóng bóng ?  hảo ?  hay sự thật phủ phàng ? Và nay Giàn Khoan đến sau một lô những chuyện cắt cáp, bắt ngư dân, phạt tiền ngư dân, chuyện từ ngữ “tàu lạ” đâm, đụng, đánh đắm …. tàu ta!! Vậy thì nay đến chuyện,
 
Giàn Khoan:  Dịp May hay Vận Rủi?

Giàn khoan đến vì thời cuộc. Giàn khoan xâm phạm lục địa Việt Nam là một chuyện phải đến,  và trước sau gì cũng đến, vi đã được sắp đặt rồi, chỉ đến sớm tý thôi. Giàn khoan cho kịp với bầu cử Ukraine, Giàn khoan đến cho kịp sự gặp gở Nga-Tàu. Mầy Crimée, Tao Hoàng Sa..Mầy Hắc Hải, Tao Biển Đông. Mầy Ukraine, Tao Việt Nam. Liên Minh Cộng sản xưa kia nay lập lập. Liên Sô-Trung Cộng, phải lập lại chư hầu. Phải lập lại khối Varsovie. Giàn khoan phải đến hải phận Việt Nam trong tháng năm. Tháng năm Nga đã dùng bạo loạn chiếm pjía Đông Ukraine. Chỉ có vậy thôi giàn khoan đến tháng năm, phải đến vào tháng năm 2014. 
  
Giàn khoan đến sớm, đó là một dịp may ! Dịp may cho người dân Việt Nam trong nước thấy rõ vai trò xâm lược của Trung Cộngvai trò nhu nược của Việt Cộng. Tại sao Tàu lại gấp gáp đưa Giàn Khoan vào lục địa Việt Nam vậy ? Tàu không ngại  tỏ rõ cho Việt Nam và Thế giới biết ý đồ xâm lược và bá chủ của mình ? Cũng vì thời cuộc,  như đã nói trên, vì dịp may hiếm có cho Tàu, ( thời cơ Nga và Ukraine, thế giới Âu Mỹ bối rối với Poutine) phải làm thôi. Nhưng nhờ vậy giúp cho người dân chúng người Việt ta sau những năm tháng trì kéo hy vọng, kiểu con “đà điểu cúi đầu chổng mông dưới cát”, nay đã phải  thấy sự thậtbắt buộc phải đấu tranh. Kết luận, người dân muốn chốngTàu xâm lược, phải buộc Nhà cầm quyến Cộng sản từ chức. Phải dẹp Đảng Cộng sản Việt Nam mới giải phóng được đất nước. Đây là một sine qua non. Một bắt buộc. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam là còn nợ Tàu, nên nhớ gần 1000 tỷ dollars. Và phải trả, là mất đất mất biển thôi.

Từ đầu tháng hai năm nay, thời sự quốc tế bổng nóng bỏng hơn. Vì Ukraine, thời sự Ukraine đã mở đường cho Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam với hy vọng là vô tội vạ. Nga chiếm Crimée, dân Ukraine gốc Nga, Nga thoại đòi đem  Ukraine trở về ảnh hưởng Nga, mở đầu một chương trình thành lập lại một Liên bang  Sô Viết Nga cũ. Poutine  biết lợi dụng thời cơ. Với một Obama đang gặp khó khăn tại Quốc Hội Mỹ, với một Liên Âu  cũng đang gặp khó khăn với Liên Âu không đồng thuận. Khủng hoảng kinh tế ở Liên Âu nếu có vẽ đang trên đà hồi phục, khủng hoảng xã hội vẫn chưa giải quyết được, nạn thất nghiệp ở các nước Liên Âu còn cao, đời sống càng khó khăn mắc mỏ hơn, thuế má không giàm mà trái lại còn tăng. Và với những chiến tranh cục bộ tại Trung Á, với những chiến tranh cục bộ tại Châu Phi, với nạn Hồi giáo quá khích khủng bố, Liên Âu đang bị dân tỵ nạn kinh tế và chiến tranh tràn ngập – ( với một cái lạ ngược đời là trong nhóm tỵ nạn kinh tế có một rất đông người Tàu, vốn là công dân một quốc gia giàu nhứt thế giới !) -. Poutine biết rằng Mỹ và Liên Âu chỉ “ù ơ dí dầu” với Syrie, Mỹ và Liên Âu “ù ơ dí dầu” với Mali, Trung Phi (mặc dù Pháp cho quân sang làm “sen đầm quốc tế” ở Châu Phi đó, nhưng thật sự cũng chẳng giải quyết gì cả – vì Phi châu là Phi Châu và loạn Phi Châu người Châu Phi còn chưa hiểu làm sao anh da trắng hiểu nổi – một thí dụ, ngày hôm nay, nhóm Boko Haram Hồi giáo quá khích  ở Nigéria chỉ với độ 2000 tên khủng bố mà quốc tế điên đầu không giải quyết nổi, phải họp thượng đỉnh để giải quyết, bằng quyết tâm … đối thoại, kêu gọi đoàn kết thống nhứt hành động … sao như y chang phe ta chống Cộng vậy !. Cả quân đội xứ Nigéria khổng lồ cũng không làm gì được !

Thật nực cười ! Tàu Nhựt gây cấn với chuyện đảo Điếu Ngư mấy năm trời có sao đâu ? Mỹ để khỏi bị chê rằng ngày nay “yếu gối” mất sức làm “sen đầm quốc tế” nên nêu ra “thuyết xoay trục” (sang Đông),  bán cái  vai trò  “sen đầm quốc tế.” phía Tây cho Tây, hay cho ai đó muốn làm thì làm, nhưng cũng chẳng ai chịu làm cả …- vì …ngu sao ? – Tây làm Hollande ông Tổng Tây làm, vì ông Tổng Tây bất tài, mất uy tín chánh trị nội bộ, nên đem quân viễn chinh cứu …Phi châu hỗn loạn. Lỗ hổng một cường lực quốc tế. Poutine xơi tái Ukraine vô tội vạ. Nato đdúng nghĩa Nato, no action talk only-không làm chỉ nói ! Vì vậy Tàu mới có dịp xơi tái Việt Nam ! và chỉ xơi được Việt Nam thôi ! Đụng Nhựt u đầu, đụng Phi Luật Tân sức trán. Vì Nhựt và Phi Luật Tân ở Biển lớn, ở Thái Bình Dương là nơi Mỹ vẫn cho là Ao Mỹ – Mare Americana !  Tàu bè hải quân hạm đội Mỹ tùm lum. Đớp Việt Nam ở Biển Đông, chỉ là một cái ao nhỏ – mà mấy tay học giả địa dư quốc tế đặt tên là Biển Tàu-Mer de Chine- thật là phẻ re, thành thử  phe ta là nạn nhơn của thời cuộc, của vô tình, của khoa học, của sự ngu dốt của mấy thằng sử học Tây âu cà chớn, và đành, vì thấp cổ bé miệng chẳng kêu ca gì  được cả. Biển Tàu là hải phận Tàu, là lãnh hải Tàu, that’s it, nói gì bây giờ, nói gì cũng thua, chỉ có đánh nhau thôi. Đánh thua cũng phải đánh. Ngoài ra: Làm gì được đây. Vậy thì :

Bạo động, trong bất bạo động: Nhà cầm quyền Cộng sản Hà nội cấm biểu tình chống Trung Cộng chứ có cấm dân chúng hay chúng ta tẩy chay hàng hóa, mua bán với Tàu đâu ? Chúng ta phải làm sao thằng Tàu Kiều nó ở không nổi với dân ta,  và phải hoặc cuốn gói về Tàu, hay hui nhị tỳ – nói như Tây hồi thua Algérie la Valise ou le Cercueil – Cái Rương hay cái Hòm.  Phải phá đám đời sống của nó. Nó đi xe đạp, ta xi lốp xe đạp. Nó đi xe hơi ta xì lóp xe hơi, đinh rải, dao đâm. Nó đi một mình ta đánh hắn. Nó đi đông, ta chọc hắn đánh ta, để ta nằm vạ … Cuộc sống của Hoa kiều phải không được bằng yên. Phải mở :

Chiến dịch Bài Hoa

Tât cả người dân trong nước mở chiến dịch Bài Hoa, hãy xóa chữ Tàu, hãy phá đám thằng Tàu, chọc cho Tàu chê Việt Nam, chọc cho người Tàu hết du lịch Việt Nam. Tàu đang dùng đòn nói xấu Việt Nam để Tây Mỹ và ngoại quốc nản Việt Nam.  Tốt lắm ! Chúng ta chấp nhận gây một kinh tế thảm thương cho Việt Nam. Tây  Mỹ ngoại quốc nản Việt Nam ? bỏ ra đi, du lịch ế ẩm, kinh tế tiêu tùng, tình hình bất ổn, đất nước khó khăn ? nhưng Tàu kiều ra đi, nhà cầm quyền Việt Cộng sẽ tiêu tùng, vì người dân sẽ đuổi bọn cầm quyền bán nước. Chúng ta không đủ sức đánh nhau bằng quân đội thì chúng ta khủng bố đời sống Tàu Kiều! Và nếu cần lẫn lộn, nhầm người, da vàng á đông là ta chơi tới luôn? Tàu Cộng, Tàu Đài Loan, Tàu Singapore,  hay cả Đại Hàn, Nhựt bổn ta chơi tới bến luôn. Hểt thấy chữ Tàu là ta chơì. Nhà cầm quyền Việt Cộng phải có thái độ, hoặc đuổi Tàu Kiều ra khỏi xứ Việt Nam ( trục xuất để giữ an toàn cho dân Tàu) hoặc đánh dân Việt Nam. Nhưng nếu đánh dân Việt Nam để bảo vệ Tàu thì ta không đánh Tàu Cộng mà đánh Tàu Đài Loan …Nhưng vậy Đài Loan sẽ kiện Việt Nam. Nói tóm lại ta phải buộc Nhà cầm quyền Việt Nam có thái độ !

Còn Hải ngoại ta, khỏi nói, chúng ta phải Bài Hoa.

Tẩy chay toàn bộ hàng Tàu. Chiến dịch NO CHINA phải được Hải  ngoại tổ chức thành một nếp sống. Bài Hoa là phải tẩy chay tất cả hàng hóa có chữ Hoa Ngữ, hay tất cả những made in China.  Các báo Việt Ngữ không đăng quảng cáo có chữ Tàu, nhựt trình không trình bày Hoa ngữ, không in Hoa Ngữ. Không vào  ăn uống ở các china town, tẩy chay Tàu.
Biểu tình chống Tàu, phải, nhưng phải biểu tình chống cả Hà nội !
Đời sống người hải ngoại ta có khó khăn đấy, trên bàn ăn thiếu những món quen thuộc, báo chí thất thu vì thiếu quảng cáo người Hoa. Nhưng phải biết hy sanh !
Quyết không xin xỏ, kêu gọi, nghị quyết gì cả. Chúng ta không đối thoại với người bán nước, kẻ nhu nhược. Và chúng ta không đi chơi Việt Nam, không gởi tiền cho Việt Nam
Dân trong nước sẽ khổ, nhưng có đói có khổ mới hiểu được thế nào là mất nước. Chứ mất nước mà có bà con cứ có tiền sống lè phè  thì dễ quá ! Tất cả chúng ta đều sống sót được những năm khốn nạn nhứt từ sau 30/04/75 đến năm 85 tạiViệt Nam, thì nay có thể chúng ta chịu đựng được. Còn phe ta ở hải ngoại không ăn món Tàu, thi ta ăn món Việt, không mặc áo Tàu thì ta mặc áo Tây áo Mỹ. Ráng lên bà con ơi, chẳng chốc Thằng Tàu té, thì thằng Việt Cộng cũng đổ.
Ngày mai chúng ta chào nhau ở chợ Bến Thành.
To morrow, see you in Saigon!
Chuyện Giàn Khoan là một dịp may. Dịp để chúng ta có bằng chứng cụ thể hành động xâm lược Tàu Cộng, dịp để chúng ta có bằng chứng cụ thể hành động bán nước Việt Cộng.
Dịp để chúng ta dẹp cả hai. Bài Hoa, D[V]iệt Cộng ! Còn chờ gì nữa.

Hồi Nhơn Sơn, Giàn Khoan, tuần thứ ba.
 
Phan Văn Song