Monday, August 10, 2015

Hà Nội đã dung tiền để vận động chính trị tại Mỹ ra sao ?

Nguồn hình: http://observer.com
Việt Nam, là khách hàng quen thuộc của Tổ hợp Vận động Chính trị Podesta Group. Hà Nội từng trả cho nhóm vận động chính trị tại Hoa Thịnh Đốn này $180,000 dollars trong suốt 6 tháng để giúp vận động cho Hà Nội được vào TPP.  Sau khi nhận tiền của Việt Nam, các lobbyist của Podesta Group đã liên tục vận động, liên lạc và gặp gỡ gần 90 lần với các viên chức chính quyền của Obama.

Bên cạnh việc vận động giới chức, nhóm vận động chính trị này cũng đã tạo áp lực và ảnh hưởng lên các phương tiện truyền thông, giới trí thức và chuyên gia của Mỹ.

Cụ thể, mới đây, Trung tâm nghiên cứu chiến lựợc, Center for Strategic and International Studies (CSIS) tại Hoa Thịnh Đốn, đã ngăn cấm không cho Bs. Nguyễn Thể Bình tham dự cuộc gặp gỡ có sự hiện diện của Nguyễn Phú Trọng. Người đã từng có uy tín và bề dày trong lãnh vực báo chí như Murray Hiebert, cựu ký giả của tờ Viễn Đông Kinh Tế, nhưng khi nói về tệ nạn vi phạm nhân quyền của csVN trong bản phân tích năm 2014, Murray đã cố tình tránh né. Sau này, thì sự thật cũng phơi bày, là chính Hà Nội đã trả tiền cho bản phân tích đó.

Trên trang nhà của CSIS, họ cho biết Hà nội là ân nhân xộp, đã từng chi tiền cho CSIS trong năm 2014 từ $ 50,000 đến $500,000.00. CSIS không cho biết là Hà Nội đã đòi hỏi họ phải làm gì? Dĩ nhiên, không ai cho tiền mà không có hậu ý. Việc CSIS, ngăn cấm Bs Nguyễn Thể Bình, người tích cực trong nỗ lực vận động Nhân Quyền Việt Nam tham dự cuộc chất vấn Nguyễn Phú Trọng vừa qua, cũng đáng đồng tiền bát gạo rồi.

CSVN hiện trả $30,000.00 dollars mỗi tháng cho Podesta Group, để chỉ làm công việc vận động chính trị tại Hoa Thịnh Đốn. David Adams, người đại diện của tập hợp này lo về vấn đề VN, từng là trưởng phòng lập pháp của Hillary Clinton, khi bà là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao. Và vì vậy, Adams biết rất rõ về những người nằm trong hệ thống chính quyền, chính sách ngoại giao của Mỹ, và có ảnh hưởng rất lớn đối với John Kerry, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi thấy gần đây có những viên chức của Bộ Ngoại Giao, làm việc cho Mỹ, nhưng lại có những hành động khó hiểu. Hay có những ký giả, các trí thức Mỹ gạo cội, và kể cả các Dân biểu, Nghị sĩ, đột nhiên trở nên thân thiện với Hà Nội và lạnh nhạt với các nỗ lực vận động Nhân quyền.

Hà Nội, đang thực hiện phương châm, những gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Đỗ Thành Công
Xem thêm : OBSERVER/News