Saturday, August 22, 2015

Luận về Quân đội nhân dân Việt Nam "anh hùng".


Trên chiến trường, quân đội nào hay người lính nào dám tự cho mình là anh hùng, bất khuất hay kiên trung ?
Sự thật được minh bạch hơn qua mẫu đối thoại sau đây phát xuất từ hai thế kỷ trước, khi một phụ nữ Anh hỏi viên công tước xứ Wellington rằng :
-"lính Anh có bao giờ bỏ chạy trên chiến trường không ?
Viên công tước đáp :
-“Ngoài chiến trường người lính nào cũng sẽ có lúc bỏ chạy cả, thưa bà.”


Đỗ Hà Thanh's photo.Một nghiên cứu khác trong quân sử cũng xác minh được điều này.
Và thực tế ở đây cũng vậy, quân đội cộng sản Việt Nam anh hùng ư ? Chiến thắng vẻ vang và oai hùng ư ?
Xem đi, quân đội CS anh hùng đó, cũng chạy bỏ bà ra, bỏ đồng đội, bỏ chiến trường, bỏ hết bố nó rồi.

DEPARTMENT OF THE ARMY
HEADQUARTERS 1ST INFANTRY DIVISION
OFFICE OF THE COMMANDING GENERAL
AVDB-CG 22 March 1967
SUBJECT: Unsoldierly Conduct of Officers of Cong Truong 9
TO: Commanding General
Cong Truong 9
HT 86500 YK

Dear General:
This is to advise you that during the battle of Ap Bau Bang. On 20 March the Regimental Commander of Q763 and his battalion commanders disgraced themselves by performing in an unsoldierly manner.
During this battle with elements of this Division and attached units your officers failed to accomplish their mission and left the battlefield covered with dead and wounded from their units.
We have buried your dead and taken care of your wounded from this battle.
Sincerely
J. H. Hay
Major General USA Commanding


Bức thư ngỏ
***
Của Trung Tướng J.H.Hay Tư lệnh Sư Đoàn 1 Bộ binh Hoa Kỳ.
Kính gửi : Chỉ huy trưởng Công trường 9.
H.T.86500 YK

Tôi xin báo cho ông biết : trong trận đánh ngày 20-3-1967 tại ấp Bầu Bàng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Q763 và các tiểu đoàn trưởng trực thuộc đã tự làm giảm giá trị của mình bằng những hành động không xứng đáng của một quân nhân.

Trong trận đánh này, với những đơn vị trực thuộc và tăng phái các cấp chỉ huy trên đã không hoàn thành được nhiệm vụ mà lại rời bỏ chiến trường, bỏ lại vô số đồng đội chết và bị thương.
Chúng tôi đã chôn cất xong các quân nhân tử thương và đã chăm sóc những quân nhân bị thương của đơn vị ông trong trận đánh này.

Trung Tướng J.H.Hay
Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh Hoa Kỳ.
Nguồn :


Hồi kí của Trần Bạch Đằng.
Trần Bạch Đằng (15 tháng 7 năm 1926— 16 tháng 4 năm 2007) là một nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo Việt Nam. Ông còn là một nhà chính trị lão thành của Việt Nam đã tham gia hoạt động cách mạng từ trước năm 1945.
Từng là bí thư Thành uỷ ,phụ trách ban tuyên huấn, hội viên Hội nhà văn Việt Nam và tổng biên tập báo Nhân Dân Miền Nam.

Trích trong tác phẩm "Cuộc đời và kí ức" :
........"..... Mồng Năm Tết ( 03.02.1968 ), thiếu đạn dược, không được bổ sung quân số, tản thương khó khăn. Buộc lòng phải xin lệnh Trung ương Cục có tiếp tục tác chiến nội thành hay rút lui.

Giữa đêm mồng Năm rạng mồng Sáu Tết, Sở chỉ huy rút sang bên kia lộ Mù U, cặp theo sông An Lạc. Bị quân VNCH truy nã. Lợi dụng trời tối, sở chỉ huy rút khỏi An Lạc, chạy sang xã Tân Tạo.

Mồng 7 Tết, Cộng quân được lệnh rút hết khỏi nội thành.
Bọn Trịnh Đình Thảo và vợ, Nguyễn Văn Kiết, Lê Hiếu Đằng… chạy ra theo. Chạy tiếp. Chạy khốn chạy khổ. Trần Bạch Đằng chạy đến nỗi chỉ còn cái quần xà lỏn, hết sức mất mặt của một nhà lãnh đạo, trước các vị ‘khách qúy’ mới từ Sài Gòn chạy ra theo.

Trần Bạch Đằng thành thật kể lại:
- "Khi khách được hướng dẫn ra hầm xong xuôi, đến lượt tôi ( Trần Bạch Đằng ), tôi cũng phải ra hầm."
Thế là cởi bộ quân phục, ở trần, mặc quần đùi, cặp nách bộ quân phục, lom khom bước theo bảo vệ - đạn AR15 đã bắt đầu bắn quanh chúng tôi. Khốn khổ !
Bảo vệ dẫn tôi theo một líp và tôi qua trước mặt vợ chồng luật sư Trịnh Đình Thảo, giáo sư Nguyễn Văn Kiết, anh Lê Hiếu Đằng…Qua trước mắt họ trong tư thế không mấy gì oai phong - trái ngược với buổi tôi tiếp họ…
Tôi hơi bực, cự các đồng chí bảo vệ :
- "Sao dẫn ngả này ?"
- "Đâu còn ngả nào khác !" - Họ trả lời (6)......"......
* 6- Trần Bạch Đằng. Cuộc Đời và Ký Ức. Trang 186.
Tuyển Tập. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, #2007.
Và Trần Bạch Đằng - cuộc đời và ký ức (NXB Trẻ). #2006
Vậy đó, ranh giới giữa anh hùng và kẻ dối trá của cộng sản là thế.

Tại sao quân đội VNCH lại để miền Nam rơi vào tay của bọn giặc cộng sản Bắc Việt và bọn anh em ngoại bang của nó ?
Sau năm 1973, chỉ còn một mình quân đội Việt Nam Cộng Hoà chống lại nguyên một khối cộng sản, bao gồm:
. Trung cộng,
. Liên Xô,
. Bắc Hàn,
. Cuba
. và thằng con ngoan khốn nạn cộng sản Bắc Việt.
Ai dám nói là bọn cộng sản Bắc Việt anh hùng và dũng cảm !

Nguồn ở đây:

Đỗ Hà Thanh