Friday, August 28, 2015

Vá mảnh Giang Sơn

 Tặng Nguyễn Viết Dũng
 
Thach Nguyen's photo.
 
Tim hồng vá lại mảnh Giang Sơn...
Trời Nam ải Bắc, trổi giọng hờn
Hồn thiêng u uẩn, vờn trong gió
Tổ Quốc đau thương trổi từng cơn.

Em ngồi vá lại mảnh cờ vàng
Tận tụy đường kim nét em đan
Em đan dòng lệ, hồn Tổ Quốc
Dẫu biết đường kim dặm bước ngàn.

Em ngồi vá lại mảnh đời đau
Mỗi mũi kim đan, mỗi giọt trào
Đêm khuya hằng ước lành dấu vá
Cờ thương lưu mãi tận ngàn sau.

Chí mong vá lại mảnh giang sơn
Tủi nhục trong em... vọng quốc hờn
Hồn thiêng sông núi nghìn u uẩn
Tổ Quốc thương đau... ngập uất hờn.

Em đi vá lại những mảnh đời
Đấu tranh tù tội lúc tàn hơi
Còn chút máu tươi, em truyền máu
Dẫu biết thân gầy héo tã tơi.

Còn lại gì đây? Vá đời em
Cả khối tâm tư trải màn đêm
Bóng ai thoáng hiện người dũng sĩ
Theo bước trống thiêng dội vang rền.

Cố vá cho xong mảnh cờ vàng
Mai trời lộng gió phất hiên ngang
Ủ hồn chiến sĩ, xương thành núi
Rộn vùng đất mẹ nụ cười vang.
 
Nguyên Thạch