Tuesday, August 18, 2015

TIẾNG GỌI TỪ BIỂN MÁU

Mẹ Việt Nam ơi!!!
Máu Tây Nguyên tràn ra biển cà
máu ngư dân nhuộm đỏ biển đông...

những đứa con ngoan mang thân tù ngục
ngọn đuốc nào sưởi ấm được đêm đông

hỡi những người con giống nòi Lạc Việt
đốt đuốc lên như ánh mặt trời hồng
nắm chặt tay nhau ca bài Bắc Tiến
lịch sử bao đời đánh giặc ngọai xâm

tiếng sóng Bạch Đằng vọng về sông Cửu
chín đầu Rồng xẽ sóng ra khơi
gió Tây Nguyên góp gió Ngọc Hồi
thành cơn lốc Đống Đa đuổi giặc

sẽ đem về Tây Nguyên Biển Đảo
sẽ phá tan xiềng xích gông cùm
đem những thằng con còm lưng bán nước
lên đoạn đầu đài hành quyết cho xong

Mẹ Việt Nam ơi!!
có nỗi Đau nào bằng Đau mất Nước
có nỗi Nhục nào bằng Nhục lưu vong
con Mẹ Việt Nam ai người hào kiệt
xin hãy đứng lên hét tiếng Xung Phong

chín mươi triệu người hành quân sầm sập
trăm triệu trái tim kết chặt thành đồng
giết sạch quân Tàu đuổi loài bán nước
Đất Mẹ muôn đời rực sáng trời đông.

Như Phong
(Tháng tư con Rồng)