Thursday, April 6, 2017

Để “ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”
Đảng CSVN tùy thuộc Trung Quốc, lo gì cho Nhân dân Việt Nam ?
 
HUỲNH QUỐC HUY :
NHÌN THẲNG NÓI THẬT: “ĐẢNG CSVN CHÍNH LÀ GIẶC CƯỚP NƯỚC!”