Monday, September 24, 2012

Freedom4VN


Nghe Bà Tân nhớ ông Thiện


 "Không có gì quí hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Việc nó làm , tội ác nó ra sao"
...
Bác Hồ ơi, nhiều người tưởng trong lao
Mang xiềng xích nên nhà thơ chửi bác
Nhưng hôm nay thì họ đành nghĩ khác
Việc bác làm tội ác bác ra sao
Đó là mang Chủ nghĩa Cộng sản vào
Rồi "giáo dục" con người thành lang sói
Như mới đây, có thằng công an nói
Lời bác xưa, hắn diễn dịch như vầy:
"Không có gì quí hơn... cặc tao đây!"
Đòi bẻ cổ người đàn bà vô tội
Bác Hồ ơi, nếu có mồ, xin đội
Về dương gian, ghé lại nước Việt buồn
Tiếng dân than và suối lệ trào tuôn
Bác sẽ hiểu lời nhà thơ Chí Thiện!

Caubay 
 SD, 9/24/2012
 @
facbook  -  nguyenchithien  -  RFA  RFA  -  quechoa  -  VOA