Sunday, September 23, 2012

VH

CỘNG SẢN

Vốn là anh thợ dịch
Suốt mấy chục năm nay.
Giờ buồn, tôi viết lại

Mấy đoạn trích dưới đây

Các trùm cộng sản nói
Về lý tưởng của mình.
Bảo đảm viết đúng ý,
Không thêm bớt linh tinh.

Elsin, ai cũng biết,
Trùm cộng sản Nga Xô:
Cộng sản không thể sửa,
Mà phải chôn xuống mồ.

Rồi ông Gorbachev:
Tôi bỏ nửa đời người
Theo lý tưởng cộng sản,
Tưởng nó đẹp nhất đời.

Thế mà giờ chua xót,
Phải tuyên bố điều này:
Cộng sản chỉ dối trá,
Luôn dối trá xưa nay.

Tiếp đến, một trùm nữa,
Ông Putin, người hùng:
Ngu mới tin cộng sản.
Theo cộng sản là khùng.

Từng sống với cộng sản,
Bà Merkel ngày nay
Là thủ tướng nước Đức
Thì phát biểu thế này:

Cộng sản thật đáng sợ,
Làm tha hóa con người,
Biến họ thành dối trá,
Thờ ơ và lõi đời.

Một người rất đáng kính,
Đức Dalai Lạt Ma
Của nước xưa Tây Tạng
Thì nói với chúng ta:

Công sản là cỏ dại
Trên đổ nát chiến tranh.
Nó là loài trùng độc
Trên rác đời hôi tanh.


Thế đấy, các bác ạ.
Tin hay không thì tùy.
Các vị ấy nói thế,
Tôi chẳng thêm thắt gì.

Các bác tự kết luận,
Rồi ngẫm về nước mình.
Cá nhân tôi, thú thật,
Tôi đọc mà thấy kinh.

Thái Bá Tân
Hà Nội, 27. 7. 2012