Monday, September 24, 2012

VH.VN

Đại Vệ Chí Dị
 
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67

Mùa thu, khí hậu oi bức. Chính trường nước Vệ cũng nặng nề không kém.
 
Kiếm tiền trảm hậu tấu Bạo nhận từ thời Vệ Cường Vương vẫn nằm bên phủ Chúa. Vệ Kính Vương mấy lần nhắc nhở, nhưng Bạo cứ lờ đi.
 
Vương đòi rát quá, Bạo lần nữa cũng cảm thấy khó, mới vò đầu suy nghĩ suốt. Mưu thần là Thụ, trước là phó bộ Hình nay về hưu, làm môn khách trong phủ Chúa. Chuyên bầy mưu kế cho Chúa, Thụ là người lắm mưu, nhiều kế. Thấy Chúa lo toan, bèn vào tâu rằng.
 
- Giờ trong lúc khó khăn giữa trùng điệp, chỉ có một cách hoá giải mà thôi.

Bạo hỏi hoá giải gì.

Thụ nhìn quanh rồi dắt tay Chúa ra sân, giả bộ ngắm sao, chỉ trỏ nói về mệnh trời, sao này sáng, sao kia tối, ứng vào điềm này, việc nọ. Nhưng kỳ thực tay Thụ toàn chỉ về phương Bắc.

Bạo hiểu ý, hôm sau nhà Chúa chuẩn bị việc sang Tề chầu. Bấy giờ bên Tề đang vào lúc chuyển ngôi báu, quyền vào tay Tân Vương là Tạp Cặn. Lúc soạn lễ vật dâng cho Tạp Cặn, mưu thần trong phủ Chúa mới bàn.
 
- Tạp Cặn sắp lên ngôi, trước tiên cần danh chưa không cần báu vật. Chuyến này khó mà biết dâng gì đây.

Mưu thần Thụ nói.
- Thần trước làm phó bộ Hình, đã biết lo xa, mấy năm trước đã sắm cống vật, giờ vẫn đang giữ. Chúa thượng chuyến này sang đó, chắc chắn thành công, được hưởng ơn mưa móc của thiên triều, an bình vạn sự.

Lúc Bạo dẫn đoàn đi, Thụ tiễn chân đến ngoài biên ải. Bạo nhìn thấy Thụ đi tay không thì sốt ruột lắm. Lúc đến cửa biên giới, Thụ mới luồn vào tay Bạo mảnh giấy chỉ có ba chữ.
Y rằng chuyến đó Bạo đi chầu Tân Vương Tạp Cặn, suôn sẻ, nhận được ơn che chở của thiên triều. Về đến nước, mọi việc khó khăn trước kia đều gần như tan biến cả.
 
Nửa tháng sau, phía Nam nước Vệ có phiên toà đại hình xử ba kẻ can tội dám dùng lời nói để chống phá triều đình. Mức án nặng nề khiến khắp nước không ngớt lời oán thán. Trong đám phạm tội có người cựu chiến binh tuổi đã lục tuần, lại có cả người cựu công sai là phụ nữ, và con của chiến sĩ lão thành. Án xử khiến người ta căm phẫn hơn là khiếp sợ. Nhất là lúc xử, đằng thì nói là công khai, nhưng ai đến dự đều bị bắt giữ cả.

Không ai hiểu vì sao xử đã nặng, trước khi xử lại cố làm to chuyện.

Phải chăng tại kẻ chủ mưu tuổi lục tuần kia trước nay vẫn hô hào chống Phương Bắc. Cho nên việc xử trước bắt người xem để gây sự thu hút, sau nữa xử thật nặng là có ẩn ý gì chăng.?

Bên Tề vào cuộc luận sắp xếp quan lại trong triều đình, bàn cả về xử lý quan hệ các nước lân bang. Nhắc đến nước Vệ thì Tạp Cặn đứng lên giơ mảnh giấy của người Vệ đưa. Trên giấy có ba chữ kỳ quặc, rất vô nghĩa.

- Biển Ống Hút.
 
Người Buôn Gió