Friday, September 21, 2012

National Flags Poll

 
Which Flag do you think has the best design?
There are 234 Flags ...

Vote for One !

( 1 ) [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Next Page » NHẬN XÉT:
 
-  Bầu chọn về việc Thiết kế Quốc kỳ đẹp  trên đây,là dựa trên quan điểm phổ thông dân dã(giả),hay nhiều lắm là của giới thích cờ(vexillophile),tất cả đều không chú trọng chuyên môn.
- Dưới con mắt của nhà cờ học(vexillologists)hay nhà thiết kế cờ(vexillographers) thì quan điểm khác hẳn sự lựa chọn trên.
 
Bởi lẽ,một quốc kỳ đẹp,phải nhằm trong điều kiện là:giản dị,dễ hiểu,dễ vẽ lại theo trí nhớ(nhất là trẻ em),ít màu sắc(2 hoặc 3 màu) không có chữ hay dấu hiệu trên nền cờ,không trùng hợp với các quốc kỳ khác nhất là tính triết lý của quốc gia thể hiện trên quốc kỳ. vv…

@voteyour  -  nava  -