Friday, August 19, 2016

Truyện thật ngắn,
Hay nhất trong năm 2016


Sáng nay ra phường kí cái giấy, thằng chủ tịch hoạnh họe đủ điều. Hắn hất hàm....
Quê đâu?
Dạ Yên bái.
Bố mày làm gì?
Dạ bố em làm kiểm lâm.......

Không hỏi gì thêm, hắn tự tay đóng dấu và chào trân trọng.....@vothuong