Thursday, March 9, 2017

hài xưa
 
về đây
ngâm lại bài thơ cũ
chợt thấy lòng
như đá cũng mềm

 
 
10 năm
cũng vẫn con sông đó
mà bóng người đi
cứ lặng câm

 
10 năm
vắng vẻ sân ga nhỏ
mà tiếng còi nghe đến
não nùng

 
về đây
nghe sóng thiên thu vỗ
những gót hài xưa
đã bụi mờ .
 
Đỗ Thành Công
Cali - 9.3.2017