Friday, March 24, 2017

Thơ Lê Hoàng Trúc
 

Năm ấy em về đầy hoa gạo
Ruộng thu gió nhẹ nắng lưng trời
Hương đồng thoang thoảng đeo chân ngọc
Người ruộng bây giờ cách hai nơi

...
Ngồi nhớ lúc xưa câu hò gởi
Người đi cảnh ở đợi cuộc đời
Không còn cây cũ trong mùa mới
Bụi đất vẫn chờ ngày bóng rơi.


Lê Hoàng Trúc
March.25.2017