Sunday, December 9, 2012

Biểu tình


Biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam
Ngày 9 tháng 12 năm 2012


 
 
@huunguyenblog  -