Saturday, January 4, 2014

Thơ Vương Hồng-Ngọc

  
 
Nợ Tang Bồng

Sông núi lượn hình chữ S cong
Việt Nam hào kiệt rạng trời Đông
Khai hoang lập ấp dòng Hùng Việt
Bình địa an dân giống Lạc Long,
 
Bất khuất tung xiềng thời lệ thuộc
Quật cường bẻ xích thuở cùm gông
Hồn thiêng bay khắp trời Âu Á
Dựng lại Cờ Vàng trả núi sông.
 
Vương Hồng-Ngọc