Friday, January 24, 2014

Huỳnh văn Lang

Công Cuộc Chống Cộng


           ( Xin góp ý về CCCC của người Việt quốc gia được quan niệm như là việc thi hành một Trách nhiệm, một Bổn phận đối với dân tộc ,với đất nước của mình.CC còn là một Sứ mạng của người quốc gia VN có cái lai lịch (ID) Chạy Giặc CS tị nạn ở Hải ngoại.)

Khi đi tìm hiểu CSVN, nhiều khi bị thời thế bắt buộc hơn là tự ý và kinh nghiệm với CSVN năm 1945-46 khi ở trong Chiến khu VM (Việt minh) Gò Cà, làng Nhị long, quận Càng long, tỉnh Trà vinh, quê hương của chúng tôi, ngoài ra ở cương vị một phó đoàn trường Thanh niên Cứu quốc tôi tham gia sinh hoạt với hội Nghiên cứu Mác-xít, một tiểu tổ đảng Lao động hay CSVN trá hình vừa được Hồ ChíMinh giải tán ngày 11, tháng 11, năm 1945 để lập Chánh phủ Liên hiệp ở Hànội. Khi thoát được về thành là đầu tháng 4, năm 1946 để đi dạy học trường Bx Minh của Đức Giám mục Ngô đình Thục ở Vĩnh long, tôi có viết về CSVN, để cho sinh viên đọc, trong đó hiện còn sống ở Cali nầy là Nghị sĩ LCL và Đại tá NBT, cả hai là người Vĩnh long, 100 trang giấy học trò về CSVN, chủ thuyết và thực tế, với 2 chữ kết: Sắt máu và Láo.

 Và từ đó cho đến Tháng tư Đen năm 1975, về thể xác lớn hơn già hơn, cũng như tinh thần được học hỏi với ông Ngô đình Nhu, cha Ferdinand Parrel ở Dalat và đi du học thêm, tôi thay đổi rất nhiều, cùng một lúc thấy nhiều hơn biết nhiều hơn, cũng như làm việc nhiều hơn như là làm Công chức, làm Giáo chức trung học/đại học/ bình dân, làm Chánh trị, làm Thương gia, đi săn bắn đi đá gà đá cá… Vì việc làm tôi đi nhiều nơi từ làng xã đến thị thành, từ miệt ruộng miệt vườn, đến Cao nguyên Nam phần, tôi gặp đủ giới người, đủ Tôn giáo, rất nhiều người bà con là Cộng Sản… Sau 1975 ba lần tôi về VN đi từ Nam ra Bắc, gặp đủ giới người, gần đủ các thành phần xã hội, từ các người nông dân Kampuchea ờ Sóc trăng, các cán bộ CS…đến cố vấn kinh tế của Võ văn Kiệt (LVH) ở Saigon, cố vấn tài chánh của Nông đức Mạnh (BKT) ở Hànoi…

Và từ đó (1945) ở đâu và với ai ai tôi cũng thu lượm được ít nhiều điều mắt thấy tai nghe để làm thành hành trang hiểu biết của tôi về CSVN cùng một mớ kiến thức phổ thông và hàn lâm + với vài năm hiểu biết triết lý duy linh Công giáo sẵn có…Để rồi ngày nay tôi phải khẳng định: CSVN sau trước cũng vậy, không thay đổi, nếu có thay đổi là càng tai hại hay xấu hơn, chớ không tốt hơn theo tiêu chuẩn thông thường của con người VN cũng như con người nước ngoài. Tôi hay nói: Con rắn hổ-mang có thay da, rồi cũng vẫn là con rắn hổ-mang, to hơn, dữ hơn…không bao giờ trở thành con rắn Nước hay con rắn Bông súng được. Cho nên chỉ có cách là phải tiêu diệt toàn bộ để thay thế, chặt đầu thôi cũng chưa đủ, vì trong bụng không chừng còn trứng, dù là trứng nước trứng non…và nhứt là nọc độc giết người vẫn chưa mất!

 Vì thế mà tôi kỳ quyết và trường kỳ chống Cộng cho đến khi nào giải thế CSVN được thì mới thôi. Xin đừng nói chuyện CSVN thay đổi, vì tôi không thấy, không biết, dù tôi muốn thấy muốn biết. Có phải vì thế mà có nhà trí thức Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ nào muốn cho tôi là điên, quá khích hay cuồng tín gì gì nữa, tôi bằng lòng chấp nhận. Ai mà biết ”rira bien qui rira le dernier” (ai cười sau hết mới là người cười phải, cười đúng)?

Đang khi chờ đợi, hai ba năm, mươi 15 năm, hai ba chục năm…biết đâu tôi sẽ còn sống để cuời trước mũi của một X,Y,Z…trí thức đã vội ra đi để lánh mặt, bài nầy để nói lên tại sao mà tôi kỳ quyết chống cộng như vậy, cùng một lúc ”đồng thanh tương ứng” với những ai cùng một lòng với tôi.

 Trên toàn thế giới nhứt là ở Âu châu có rất nhiều manifesto, có cả tự điển, có cả hiến chương lên án chống CS một cách dứt khoát ! Ước gì đồng bào VN chạy giặc CS có một Anti-CSVN Manifesto để gửi về đồng bào trong nước, cũng là hưởng ứng trào lưu Chống cộng và Diệt cộng toàn cầu.

 Trong sự tìm hiểu về CSVN tôi đã bắt gặp 2 cái Manifesto mà tôi quan tâm và muốn nhắc lại. The Communist Manifesto của Đệ nhứt Quốc tế do K. Marx và F. Engels viết năm 1848, một văn bản ngắn gọn nhưng tác động ghê gớm vô cùng, hơn xa cuốn Tư Bản luận nhiều, một cuốn cho trí thức, một bản văn cho hành đông. Nó như là một ngọn đuốc độc hại đã gây bao nhiêu hỏa hoạn đốt cháy bao nhiêu tài sản văn hóa nhân loại tích lũy cả mấy chục ngàn năm qua, thiêu hủy bao nhiêu giá trị vật chất và tinh thần quí báu của nhân loại, trong đó có cả trăm triệu sinh linh vô tội. Chính cái Manifesto đó, hơn là Tư bản luận là sách đầu giường của Mao trạch Đông, là kinh thánh của đảng CSVN: Giai cấp đấu tranh là trọng tâm, Sắt máu và Láo là phương châm hành động. (Cuốn thứ 2 là The Non-communist Manifesto của W.W. Rostow, xuất bản năn 1960, về 5 giai đoạn phát triển kinh tế là sách tôi đã đọc đã học, cũng là cuốn sách tôi biếu ông Ngô đinh Nhu để ông đọc và thấy có ảnh hưởng không nhỏ trên kế sách Ấp chiến lược của ông).

Khi viết bài nầy, tôi không quan niệm nó như là một Anti-communist Manifesto, nhưng tôi muốn đưa ra vài nhận xét để những nhà ái quốc, những nhà chánh trị lỗi lạc hơn tôi, hiểu biết nhiều hơn tôi và có kinh nghiệm với CSVN hơn tôi, có thể xử dụng được phần nào để cho ra một văn bản có trọng tâm và cứu cánh là đoàn kết mọi chủ trương hay chiến lược, mọi chiến thuật chống Cộng cho hiệu quả hơn, cho mau thành tựu là giải thể CSVN khỏi xã hội, khỏi đất nước. CSVN là đối tượng cho tất cả CCCC dưới mọi hình thức.
 
1.-Đối tượng Công cuộc Chống Cộng CCCC.

Đối tượng chống CSVN không phải là con người CS mà là Chủnghĩa/Chế-độ/Tập đoàn CS. Chủ nghĩa là chủ nghĩa Duyvật sửquan. Chế độ là chế độ Độctài/Độcđảng/ Tập đoàn hay Hệ thống là Hệ thống Sắt máu và Gian dối. Lý do (the reason why) Chống cộng là vì Hệ lụy vô cùng tai hại của nó gây ra trong dĩ vãng nhứt là trong hiện tại và trong tương lai của một dân tộc, mà thành phần là đồng bào, là bà con ruột thịt của tôi, là chúng tôi và con cháu của chúng tôi. Vốn Hồ Chí Minh đã nhập cảng văn hóa duy vật cưc đoan phi nhân bản, để đào thải văn hóa nhân bản duy lý (Khồng giáo), duy tâm (Phật giáo) và duy linh (Lão và Thiên chúa giáo) của dân tộc VN. Còn Duy vật Cực đoan là không còn chỗ cho Duy linh/Duy lý/ Duy tâm của VN nữa là cái chắc! Cực đoan ở đây có nghĩa là Chủ nghĩa đi đôi đi ba với Hệ thống với Chế độ là những con đẻ của nó!
 
Cho nên nếu nói CSVN yêu nước như một Thủ tướng vô ý thức nào đó, nếu có đúng là đúng cho cá nhân hay một số cá nhân mà hoàn toàn ngu ngơ hay sai lầm cho một hệ thống, cho một chế độ. Cũng như vài nhà Trí Thức Gọi Là đã nói CSVN thay đổi, thay đổi là thay đổi ”quần áo, mũ mão, hia giáp”, thay đổi thể xác mà không có thay đổi cái hồn, không có thay đổi tâm trạng thay đồi đầu óc của hệ thống, của chế độ, của tập đoàn! Hơn nữa tư duy duy vật sử quan không bao giờ thấy thay đổi! Mac-leninit/Stalinít/Maoít, được Cộng sản VN copy lại, tam sao thất bổn để thành ra HCMit… thì cũng không khác nhau mấy! Cũng là quốc tế, cũng là duy vật, cũng là sắt máu, cũng là gian dối.
 
Chứng minh:
Thay đổi? Thay đổi thật ngoạn mục là khác. Năm 1995 tôi về VN, CSVN chỉ có 300 tờ báo vâng vâng dạ dạ, bây giờ họ có cả 700 tờ dạ dạ vâng vâng. Đảng viên chỉ 2 triệu, bây giờ đã 3 triệu rồi. Còn số cha cố và thầy chùa Quốc doanh gia tăng bao nhiêu, tôi có hỏi 5% hay 95% không ai trả lời được!Trước kia họ chưa có kinh tế, bây giờ kinh tế ở trong tay Đảng, trước kia cơ quan nào cũng là nhân dân, ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân… chỉ có Ngân hàng là Ngân hàng Nhà nước. Bây giờ cũng vậy, mà Nhà nước là Đảng bạn ạ! Khôn thật, CSVN khôn thật. đúng là siêu khôn! Trước kia (1945-54) vào làng CSVN là đầy tớ dân, giúp dân xay lúa giã gạo… bây giờ CSVN thay đổi bạn ạ! CSVN bậy giờ là cha mẹ dân, bây giờ dân phải đi đổ bô cho cha mẹ, cha mẹ muốn lấy gì đòi gì cũng phải cho, phải dâng. Cả đàn bà con gái để dùng hay xuất cảng cũng OK! Lao động của người dân, đem xuất cảng gửi Giấy xanh về hơn là ở lại trong nước lấy giấy cu Hồ, mà có quan chức CS dám chê là cho để chùi đít cũng không thèm! CSVN giàu cả triệu, cả trăm triệu US đôla. CSVN thay đổi ghê thật! Trước kia ở rừng bây giờ ở Dinh, ở Biệt thự.. trước kia đi dép râu, bây giờ đi giày Made in Italy, hiệu Gucci…Nói trên là sơ lược nói CSVN thay đổi thế nào, CSVN còn thay đổi ghê gớm hơn nữa… Rõ ràng là thay đổi, có phải đúng là một băng đảng Mafia không?

Đúng là Mafia, nhưng không phải là Mafia, mà là hơn Mafia trăm lần! Vì Mafia làm gì có Quốc hội, làm gì có Măt trận Tổ quốc, làm gì có bộ Chánh trị, làm gì có đến 3 triệu đảng viên, có đến 2 triệu Cảnh sát Công an…Mafia có duy linh, có Tổ quốc, có Tôn giáo, có Gia đình! Đàng nầy CSVN là tam vô bạn ạ! Nó chỉ có Đảng thôi! Đảng là giá trị tối cao, là Thần, là Đấng chí tôn và Hồ Chí Minh là tiên tri là thần thánh của Đảng (bằng chứng là đem tạc tương vàng Hồ thờ chung Phật Thích ca !!!!_ Cho nên nhận định CSVN toàn là Mafia là chưa đúng, nếu không nói là xu hướng đánh lận con bài! Con cọp phải nói là con cọp, không thề nói là con trâu hay con mèo được!

Sắt máu?
Sắt. Trước kia là dao găm mã tấu hay AK 47… cũng khá tốt khi đâm khi thọc huyết khi bắn, tất cả đều làm bằng sắt. Bây giờ cái còng số 8 cũng bằng sắt, trước kia Made in China, cũng dùng được năm bảy năm, bây giờ bằng sắt mà là lọai inoxidable và Made in USA, chắc và bền vô cùng bạn ạ! Và cái còng số 8 nầy tràn ngập đất nước, từ làng xã đến quận lỵ tỉnh lỵ, đô thành… thức giấc là thấy lủng lẳng có người mặc áo vàng áo xanh mang bên hông đứng trước cửa nhà! Ở đâu cũng có sắt, bạn ạ! Súng lục, súng trường…cất giữ trong cơ quan có lớp lang hơn, nhưng vẫn còn đó và + thêm tối thiểu cũng vài ba triệu còng số 8 toàn bằng sắt giết người tế nhị hơn, giết cả linh hồn con người, trong đó có tự do, có quyền làm người…

Máu?
Trước kia máu có màu đỏ bầm, bây giờ nhờ khoa học máu có màu trắng bạn ạ! Nhiều khi cũng lẫn lộn một vài tia máu đỏ, nhưng được một cái là nó dồi dào hơn thập bội và không phân biệt là của ai, vì là của nào là ông già bà cả, đàn ông đàn bà con trai con gái trẻ con, bạn ạ! Họ khóc ra máu bạn ạ, chỉ khác màu thôi! Hơn nữa nó còn rấm ra rấm rít dài dài hoài! Tôi đã thấy máu trắng đó chảy từ Bắc chí Nam, từ làng xã đến tỉnh thành và trong nhiều thập niên qua, từ những năm 1929-30 và còn dài dài chưa biết đến khi nào mới dứt?

 Gián dối hay láo?
Thì không cần phải nói, có thế cần một luận án ngàn trang có đề tài là Láo Luận của CSVN. Cái láo đó bắt nguồn từ cái không tưởng Thiên đàng XHCN, ở đó con người, tất cả mọi người đều tuyệt đối bình đẳng và công bằng xã hội tuyệt đối. Nhưng không dè con người trở thành đồ phụ tùng (spare parts) cho một cái máy sản xuất khổng lồ, hoàn toàn không hỉ nộ ái ố sân si – trừ ra Đảng thôi- không cần chánh phủ hay Cảnh sát Công an nữa ! Vốn là một cái không tưởng mà muốn đem đi bán thì chỉ có một cách là phải quảng cáo hay tuyên truyền, gian dối là kỹ thuật, tôi luyện thành nghệ thuật, thành khoa học + với tâm lý học quần chúng… mà các tông đồ Đệ tam quốc tế, trong đó có Hồ Chí Minh được dày công tôi luyện và thành tài vuợt bực.

 Gian dối với Sắt máu là cặp bài trùng vô địch, ai ai cũng biết, nhưng nhiều khi quá trễ! Và từ ngày Hồ Chí Minh có tên là Nguyễn Ba (láo rồi), xuống tàu Tây đi tìm đường tiến thân thì gọi là đi tìm đuờng cứu nước (láo nữa), đến cái tên Nguyễn ái Quốc của một nhóm Annamit yêu nước cũng chổm cho mình (lại láo nữa), rồi Trần Dân Tiên…và trong lịch sử Láo của CSVN có những cái Láo vĩ đại cần phài nhắc lại ở đây:

 a) HCM có sứ mạng đem Đông dương thuộc đia Pháp vào quỹ đạo Đệ tam quốc tế (Kommintern) dưới sự lãnh đạo của Nga sô-viết khi lập Đông dương CS Đảng ở Hongkong đầu năm 1930, để làm bàn đạp nhuộm đỏ cà vùng Đông nam Á thì dùng chiêu bài giải phóng dân tộc VN khỏi chế độ Thuộc địa Pháp, lôi kéo cả cả hai thế thệ con dân VN vào lò sát sinh chiến tranh (1945-54) để giành lại được Độc lập, mưu đồ Tự do và Hạnh phúc cho toàn dân VN. Nhưng lại láo nữa: Đôc lập-Tự do – Hạnh phúc toàn là bánh vẽ. Thử nghĩ lại đi! Độc lập với ai? Lệ thuộc Ba Tàu còn tệ hại bằng mười lệ thuộc thằng Tây, cứ đi hỏi người dân Nam kỳ Lục tỉnh thì sẽ biết. Khi về VN năm 1995 và năm 2001 tôi có hỏi họ và họ xác nhận với tôi: Thời Pháp thuộc vẫn sướng hơn, có làm có chơi, ăn đủ ngủ yên…bây giờ ngày đêm chỉ có lo…

b) Còn chuyện CCRD ngoài Bắc (1950-55), cũng chỉ là một cái Láo khổng lồ chỉ hi sinh có 172,008 sinh mạng thôi (!), người đầu tiên không ai khác hơn là bà Nguyễn thị Nam, aka bà Cát Hanh Long một ân nhân của HCM, Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Lê đức Thọ… khi còn ở trong rừng!

 c) Đánh Mỹ để Thống nhứt đất nước? Hỏi bà Dương thu Hương, một cán bộ ” trí thức” CS nói cho mà nghe có đúng sư thật hay lại là một cái Láo vĩ đại nữa!

 d) Thống nhứt rồi thì càng Láo tợn hơn nữa! Lần nầy thì cả nửa dân tộc VN miền Nam lãnh đủ: Toàn là láo: nào là giải phóng, nào là cải tạo, nào là khoan hồng, nào là kinh tế mới… May mà còn có cả triệu người không còn tin Vẹm được nữa, nên đã bỏ chạy…cả cây cột đèn cũng muốn bõ chạy kia mà! Nhưng quá đau thương, khi hai cái chơn còn có lý trí hơn cả ngàn cái đầu các cha cố/thầy chùa/ trí thức miền Nam đi đón rước CS Hànoi và quyết định ở lại, trong đó tôi có quen nhiều cái đầu học ở Pháp, ở Thụy sĩ, ở Bỉ, ở Mỹ…

Và còn bao nhiêu cái láo nữa, không bao giơ kể hết, CSVN vẫn đeo đuổi cái Legacy của Hồ Chí Minh để lại là LÁO thiên láo địa cho đến ngày nay và vẫn còn tiếp tục cho đến khi nào không còn láo được nữa.
 
Cái Láo của Cộng sản VN thành ra một nghệ thuật cao siêu, đến đổi chính CSVN tin chuyện mình nói, biến văn hóa VN bây giờ thành ra một thứ văn hóa Láo, láo trên láo xuống, láo dưới láo lên, láo qua láo lại, láo trước láo sau. Láo trong gia đình, láo với gia đình, cha mẹ láo với con, con láo cha mẹ, thầy láo trò trò láo thầy, láo trong trường từ mẫu giáo đến đại học, láo ngoài chợ láo với sản phẩm cả với thực phẩm, láo trong chùa láo trong nhà thờ, láo dưới sông láo trên núi, láo trong lịch sử trong văn học, láo trong sách vở, láo trong báo láo trên TV…Ra rả Láo cả ngày cả tháng cả năm… đến đỗi có lắm người đề nghị phải có một ngày Nói thật, như một ngày mùng 2 tháng Chín chẳng hạn. Tôi dám thách đố các bạn hảy chứng minh với tôi trường hợp nào CSVN nói thật, từ gần 100 năm nay, đúng hơn là từ ngày HCM nhập cảng vào xã hội VN chủ nghĩa Mac-leninit.
 
Nhưng vẫn có người chạy giặc CS ở hải ngoại lại còn tin cái gì CS nói như tin Nghị quyết 36 chẳng hạn! Thử hỏi một NCK hay một LXK có tin CSVN hay không? Hay chỉ vì là chuyện làm ăn ?
Còn bà Duơng thu Hương, khi sáng mắt ra thì cũng đã già đầu rồi! Tổng bí thư đảng CS Nga Gorbachew phải công khai nhin nhận CS hoàn toàn gian dối thì cũng đã mất hơn nửa đời người!

2.-Chống Cộng thế nào?

Đây là một câu hỏi, thiết nghĩ không khó có câu trả lời, vì nếu mình còn muốn giữ cái ID (lai lịch) Chạy Giặc CS của mình và còn có một chút ưu tư cho bà con ruột thịt của mình, cho đồng bào của mình, còn có một chút băn khoăn cho tiền đồ đất nước, cho tương lai của dân tộc mình, thì chắc chắn sẽ tìm được và chọn lựa cho mình được một khí giới chống giặc CS, tiêu diệt CS. Tôi nghĩ các bạn không bao giờ thiếu, có thiếu là không biết xử dụng thôi! Bạn không còn có súng nữa, thì còn có hai tay, có cây viết, còn cái mồm, còn có hai cái chơn. Bạn cứ nghĩ đi và xử dụng thì đánh võ mồm hay đả đảo, có cây viết thì viết báo viết sách, viết Email… có hai chơn thì đi xuống đường. Bạn nên lưu ý: không có cuộc Cách mạng nào mà không có xuống đường, không có đả đảo…Không có cuộc cách mạng nào mà không có truyền đơn, không có truyền miệng…

Không thi thố ở trong nuớc được, thì phải tìm cách chuyền tin về bằng cách nầy hay cách nọ. Đi về thăm bà con hay du hí du thực…cũng có thể nói hay làm chút gì tuyên truyền cho đại cuộc là lật đổ một chế độ..Chuyện Công cuộc Chống Cộng CCCC ở hải ngoại nhờ khoa học thông tin sẽ có input (đóng góp) ít nhiều vào cuộc Cách mạng ở trong nước, khởi công và thành công là của người trong nước, hơn là của chúng ta người đứng ngoài. Nhưng input vẫn phải có!
 
Giặc nầy của chúng ta là giặc ý thức hệ cần phải trì chí lâu ngày, không mau được!
Nên lưu ý: cái mồm hay 2 chơn nhiều khi có lý trí hơn là cái đầu trí thức, đó là sự thật. Một trường hợp điển hình, tôi kể ra đây cho bạn nghe. Bạn biết hai nhà văn cũng là 2 nhà trí thức lỗi lạc người Bắc là Đào duy Anh và Nguyễn Tuân? Năm 1976, hai ông vào Nam tìm gặp anh Lê ngộ Châu, chủ nhiệm Tạp chí Bách Khoa của tôi và than vãn: Ngoài Bắc trong 50 năm qua chúng tôi không có một tờ báo giá trị bằng tờ Bách Khoa của anh. Làm sao tìm mua cho chúng tôi một bộ, giá nào cũng mua cho được…

Có phải rõ ràng hai cái chơn chạy vào Nam năm 1954 của anh Lê ngộ Châu có lý trí hơn hai cái đầu của hai ông Đào duy Anh và Nguyễn Tuân quyết định ở lại với CSVN không? Thử hỏi : Cái mồm ”đả đảo” của người đàn bà đi biểu tình trước tòa Tổng lãnh sự của CS Hànoi chắc chắn là có lý trí hơn nhiều cái đầu trí thức ký tên trong bức Thư ngỏ gửi các nhà Lãnh đạo CSVN ba tháng trước do anh LXK chủ bút. Lý trí là ”raison hay jugemengt”, trí thức là intellect. Như A.Camus, P. Sartre…là trí thức đã tán dương CS Nga sô những năm 20, 30, nhưng rồi 25 năm sau phải trở lại lên án Chế độ CS không tiếc lời! Intellect mà không jugement là thế và bao nhiêu trí thức VN không cần phải nêu tên ra đây, vì không có danh dự gì cho người viết cả và nhiều đầu ôc trí thức cũng đã ăn năn sám hối rồi, như một cha Nguyễn ngọc Lan, một cha Thanh Lãng và ai ai nữa, thật là nhiều!
 
Võ mồm? Trong 3 cuộc Cách mạng 1789 của Pháp, Tháng 10, 1917 của Nga và gần đây của Libya. Võ mồm và cây viết đã đóng một vai trò hết sức quan trọng, dù không nói được là quyết định như sau:

 a) Cách mạng của Pháp xảy ra năm 1789, nghĩa là đúng 13 năm sau Cách mạng của Mỹ (1776). Thương nhân, Thuyền nhân, Thủy thủ…người Pháp từ Louisania, cựu thuộc địa Pháp qua lại với mẫu quốc Pháp đã nói đi nói lại (phao tin) cho dân Pháp biết cái gì đang và đã xảy ra ở Mỹ đối với chánh quyền Thuộc địa hoàng gia Anh. Họ đã gây ra trong giới thương gia và thủy thủ, lao công bến tàu…ý thức
 1) Chánh quyền Thuộc địa Anh hoàng là bất công, là kỳ thị, là vô nhân đạo, là dã man…cần phải đánh đổ.
2) Và người Mỹ đã đánh đổ được, nếu biết đứng lên, biết xuống đường, biết đả đảo, biết tẩy chay..những khí giới mà ai ai cũng có, có thể xử dụng được và rất linh nghiệm, Cha cố (clergy) và Vua chúa (noblesse) là hai gia cấp thống trị không phải là 2 lực lượng, 2 quyền uy vô song, không đánh bại được, vì không phải là là Thánh, là Thiên chúa như xưa nay người ta tin….

Kế đến là 11 ngàn lính của Bá tước de La Fayette của vua Louis XV và XVI gửi qua giúp George Washington đánh quân hoàng gia Anh, sau khi toàn thắng đã lục tục trở về Pháp, không dùng súng nữa mà là dùng cái mồm và lần nầy quần chúng Pháp là thợ thuyền và nông dân càng tin và xuống đường cầm chà gạt, cầm lưỡi hái… Cũng có một số vừa đánh võ mồm, vửa xuống đuờng mà còn gia nhập La Garde Révolutionnaire thượng cờ Tam tài, kéo cờ hoa Huệ của triều đại Bourbons xuống đốt trước khi tấn công ngục thất La Bastille ngày 14 tháng 7, 1789. Bạn đừng chê võ mồm và hai chơn nghé! (Có thể những người lính hạ cấp hồi cư từ Mỹ về đã cứu La Fayette khỏi bị treo cổ hay chặt đầu như ông chú Louis XVI của mình, vì đã để cho lính của mình tự do đánh võ mồm hay nhập bọn Cách mạng xuống đường gậy ra đổ máu…)

b) Cách mạng tháng 10, 1917 ở Nga. Đã đành thợ thuyền ở Petersburg, ở Moscowa, ở Urial.. cùng lính bại trận từ mặt trận phía Tây với Đức về, nông dân cũng gia nhập và Thủy thủ Hoàng gia ở hạm đội biển Baltique cùng đứng lên đình công bãi thị, xuống đường biểu tình…chống Chánh phủ lâm thời của Nga hoàng, tức là chống chế độ , đã phát động một cuộc Cách mạng đại qui mô Menshevik, để rồi bị Bolchevik của Lénine đào thải và cướp chánh quyền, đưa cuộc Cách mạng CS Nga đến chỗ thành công hoàn tòan như chúng ta đều biết. Nhưng chúng ta cũng không quên cái tác động vô cùng lợi hại của cái Communist Manifesto của K. Marx mà Lénine phân phát rộng rãi trong các giới bình dân Nga cũng như Đức từ nhiều năm trước và đầu năm 1917 những bức thơ hay truyền đơn của Lénine từ Suisse gủi về Petersburg, Moscowa… cho các tập đòan lao công, nông dân cả trong giới sinh viên. Người ta nhúm lửa bằng Giấy có viết những dòng chữ khó đọc và bằng cái mồm thổi hơi Gió cho lửa bắt rồi bốc cho mau cho mạnh, chớ có gì lạ đâu! Sự đóng góp (input) từ ngoài dù là ”võ mồm” thật là tối ư quan trọng! Tờ giấy và võ mồm đã nhúm một ngọn lửa ghê gớm bập bùng bốc cháy lên tận trời xanh, thiêu hủy bao nhiêu là lầu đài văn hóa bao nhiêu là sinh linh con nguời của nhân loại! Và cháy lan từ Nga sang Đông Âu, sang Trung hoa, đến cả VN, xuống tận Nam dương! Ai dám bảo đánh võ mồm là vô hại?
 
c) Cách mạng ở Libya cũng trong một tháng 10 gần 100 năm sau cách mạng CS ở Nga và rất gần đây. Đã đành chế độ người lính cai trị Kadhafi có chính nghĩa it ra là lúc đầu và chính danh kéo dài cả 42 năm, được hơn 100 nước nhìn nhận. Đã đành các nước trong NATO, dẫn đầu là Pháp Anh và MỸ đã can thiệp bằng tàu bay tàu bò và giúp dân Libya đánh đổ một chế độ, dưới chiêu bài là giải phóng một dân tộc đang bị áp bức quá lâu đến cả tội ác đến nhân loại phải đưa ra tòa án Quốc tế xét xử v.v và v. v…Nhưng có thể vì quyền lợi là đúng hơn! Nhưng trước khi quân đội Libya nhảy ra đi dưới đất và NATO bay trên trời với súng đạn tàu bay tàu bò đánh giặc tiêu diệt thật và đi đến chổ dứt điểm là cái chết của Kadhafi, thì đã có sự đóng góp (input) bằng võ mồm của những nhà báo Mỹ, Anh và Pháp điểm mặt tố cáo cha con Kadhafi đủ thứ tội, có cả bà ngoại trưởng Hillary đánh võ mồm tiếp nữa! Tóm tắt cái miệng và cây viết từ ngoài đánh võ vào trong không phải là không lợi hại vô cùng!
 
Nhìn lại 3 cuộc Cách mạng nói trên, tất nhiên người chống Cộng ở hải ngoại cũng rút ra được cái gương để đánh Giặc CS với những khí giới gì mình còn có và biết xử dụng. Khí giới rẻ tiền, tiện dụng và lợi hại nhứt là tuyên truyền, mà cái mồm và cây viết là hai dung cụ dễ xử dụng nhứt. Cái khó còn lại làm sao bà con ruột thịt ờ nhà nghe được đọc được và đứng lên la lên ”đả đảo” CSVN và rần rộ xuống đường càng đông càng tốt và gây ra đổ máu cho kỳ được! Lưu ý: nguời dân trong nước đi biểu tình cả trăm ngàn,cả triệu…đi đả đảo CSVN thì vẫn là ôn hoà, cái miệng hai chơn không phải bằng sắt, không gây đổ máu. Bạo động là do Công an Cảnh sát bạo động, chớ không phài là do người dân đi biểu tình….(1)

 (1) CS đã dùng cái mồm của các chi buôn gánh bán bưng ở chợ Bến thành phao tin ” hệ thống xe Bus SG/CL” là của bà NĐN, ở Bạc liêu/Càmau truyền miệng nhau: bà NDN độc quyền làm than củi Đước.. Tai hại vô cùng: dân miền Tây chán ghét chế độ TT Ngô đình Diệm vì những cái mồm hạ cấp đó! Cộng sản VN biết dùng cái mồm tại sao chúng ta lại không, đang khi ta lại có những cái mồm biết hai ba thứ tiếng ngoại quốc nữa?


 Chỉ có thế thôi! Và kỳ quyết, có nghĩa là trong giai đọan có thua vì CSVN có tiền và có người quá nhiều, nhưng nếu nó có chính danh (chưa chắc), nhưng chúng ta có chính nghĩa, đang khi chúng nó hoàn toàn không là không!

 Lưu ý: Bao lâu mà người Hải ngoại cò
n liên lạc được với nguời Trong nước thì Công cuộc Chống Cộng CCCC của chúng ta còn có cơ tải (input) về VN những nhiên liệu vật chất và tinh thần Cách mạng có thể thiêu hủy cả một chế độ phản dân phản nước!

 3.-Vấn đề.


Có một vấn đề vừa chánh trị vừa lương tri tối ư quan trọng là chủ trương Công cuộc Chống Cộng CCCC v/s Chánh sách ngoại giao Mỹ/Việt. Hiện giờ chúng ta là những nguời chống cộng không đội trời chung với CSVN cũng lại là công dân nước Mỹ, có trách nhiệm có bổn phận với nước Mỹ mà chúng ta nhận làm quê hương thứ hai của chúng ta. Cho nên đang khi chúng ta xem CSVN cũng là chánh – chánh có nghĩa là lớn nhứt cao nhứt- quyền của nước VN là kẻ thù cần phải tiêu diệt bằng mọi cách cho kỳ được, tức nhiên là chuyện trường kỳ, dài hạn, không thế là chuyện ngày một ngày hai vì đây là một trận chiến ý thức hệ chưa kết thúc – trận chiến quân sự thì xong rồi, phe Quốc gia thua CSVN thắng – thì chánh quyến Mỹ hiện giờ lại bắt tay, hôn hít, trợ giúp, tức là củng cố CSVN. Như thế là giữa hai bên, Công cuộc Chống Cộng CCCC và chánh quyền Mỹ hiện giờ có chủ trương hay chánh sách hoàn toàn trái ngược nhau! Vậy thì làm sao giải quyết sự mâu thuẫn nầy trong tư duy và trong hành động?

Để tìm ra câu trả lời thì nên nhận định như sau về đường lối ngoại giao của Mỹ cũng là của nước ta với chánh quyền của quê hương của ta. Chánh sách ngoại giao của Mỹ với VN cũng như với Nam Hàn, Nhựt bổn cần phải được quan niệm về hai phương diện chánh là quyền lợi và ý thức hệ. Quyền lợi ở đây thuờng khi nếu không nói là luôn luôn cũng là quyền lực hay đúng hơn hai cái phải đi đôi với nhau, nương tựa nhau, củng cố nhau như với Nam Hàn chẳng hạn, và ý thức hệ không cần phải cùng một văn hóa, vì nhiều khi khác văn hóa mà cùng một ý thức hệ như với Nhựt. Cho nên trong trường hợp vì quyền lợi mà không cùng một ý thức hệ thì chánh sách ngoại giao của Mỹ chỉ là chánh sách giai đoạn, kinh nghiệm là Đệ nhị Thế chiến: Hợp tác với CS Nga để hạ Đức quốc xã, xong rồi trở lại xây dựng và hợp tác với Đức để hạ được Nga CS. Cũng vậy, Chánh sách ngoại giao của Mỹ với VN chỉ là giai đoan vi quyền lợi cũng là vì quyền lực. Không cùng một ý thức hệ thì không bao giờ ở với nhau lâu ngày được, ” đồng sàng dị mộng ” là thế. Cho nên ngắn hạn hay trong giai đoạn, Công cuộc Chống Cộng CCCC của mình với Chánh quyền USA không cùng một đường lối một chủ trương nếu không nói là mâu thuẫn nhau, như trường hợp tranh chấp ở biển Đông hiện giờ trước sự bành trướng hung hãn của một thế lực đế quốc TC không cùng một ý thức hệ.

Hai đường lối đối chọi nhau – giữa CCCC và Ngoại giao Mỹ/Việt- tất nhiên va chạm nhau cách nầy hay cách nọ và cũng tất nhiên không thể bằng bạo lực được mà bằng phương tiện ôn hòa trong giới hạn quyền lợi và trách nhiệm công dân mình cho phép: viết lách, biểu tình, đả đảo…và nhứt là kỳ bầu cử tới sẽ cho họ Chánh phủ nầy xuống đài, để rồi cũng có một chánh phủ USA cùng quan điểm hay ý thức hệ mà còn cùng chung một quyền lợi nữa! Xác nhận lại: Quyền lợi và quyền lực mà không có ý thức hệ cùng đi kèm, thì luôn luôn là giai đoạn nếu không nói là tạm bợ. Quyền lợi có ý thức hệ đi kèm là dài hạn nếu không nói là vĩnh cửu, như Mỹ với Nam Hàn, hay Nhựt bổn dù văn hóa có khác nhau. Ý thức hệ nói ở đây là ý thức hệ nhân bản, dân chủ tự do…hoàn toàn trái ngược với ý thức hệ của CSVN như đen với trắng hay lửa với nước.

4.-Điều kiện.

Điều kiện tiên quyết để Công cuộc Chống Cộng CCCC có cơ thành công là Đoàn kết. Ai ai cũng nói được và nói luôn luôn, nhưng chưa làm được hay phải nói là không làm được? Tuy nhiên cứ cố gắng, hy vọng có ngày cũng phải được, không được nhiều thì được ít, tất nhiên là không bao giờ được hoàn toàn. Điều nên lưu ý đầu tiên là cảnh giác: CSVN làm đủ cách, dùng mọi phương tiện để chia rẽ Công đồng, phá hoại Công cuộc Chống Cộng CCCC, và họ có rất nhiều tiền và rất nhiều cán bộ tôi luyện đầy đủ thủ đoạn và kỹ thuật chuyên môn. Một chân lý rất bất hạnh là thường khi nếu không nói là luôn luôn thằng lưu manh hay bất lương thắng người hiền người thiện! Nhưng đây cũng chỉ là giai đoạn thôi!

 Tuy cùng một chính nghĩa, một ý thức hệ như là một hệ số chung, cùng một lịch sử Chạy Giặc CS, cùng một lý tưởng, cùng một chủ trương…nhưng vẫn chia rẽ vì vẫn khác nhau về đường lối Chống Cộng , khác nhau về nhân sinh quan và nhứt là khác nhau về tin ngưỡng…Có những cái khác nhau cổ truyền, có những cái khác nhau về tinh thần, khác nhau về danh vọng và quyền lợi… nên không nhân nhượng nhau… Nhưng cứ cố gắng, trong cố gắng nầy phải có chút nhường nhịn và hi sinh.

Đối với kẻ thù của dân tộc cũng là của chúng ta, thì tôi cố chấp chủ trương: No Forgive & No Forget!
 

No Forgive! Làm sao Forgive được khi không có một lời Sám hối về những tội ác tày trời đã xảy ra trong dĩ vảng và nhứt là còn kỳ quyết tiếp tục tội ác trong hiện tại! Và một cách tế nhị, thâm độc hơn, nặng nề hơn…làm tan nát đến ung thúi hiện tại mà còn làm hư hại cả tường lai!
 
No forgive thì No Forget là lẽ tất nhiên! Cho nên phải lên án quý vị lãnh đạo tôn giáo đem Từ bi và cha cố đem Bác ái ra rao giảng nguợc lại, theo tôi đó là ru ngủ nhân dân đồng bào của mình, cũng là khuyến khích CSVN, nếu không nói là tay sai hay bị mua chuộc. Đối với CSVN chỉ có Công lý là phải nói phải đòi hỏi, kỳ dư Bác ái hay Từ bi mà không có Công lý thì chỉ là gian dối giả hình giả đạo lươn lẹo… cần phải vứt đi! Xin quý cha cố và các thầy lưu ý cho điều đó vì luật Chúa và luật nhà Phật có nói rõ : Không Công lý, không công bằng là có tội, không Bác ái không Từ bi chưa phải là tội. Tôi học và tôi hiểu luật tôn giáo là vậy không thế khác hơn được! Nhân loại từ tiền sử qua bộ lạc đến phong kiến và tư bản… đều cần Công lý hơn là Từ bi hơn là Bác ái. Không có Công lý không có Hòa bình, khộng có phát triển, không có an cư lạc nghiệp. Cộng sàn VN là Giặc, là kẻ cướp, cuớp cả mạng sống, cướp cả linh hồn của dân tộc, làm ung thúi hiện tại, cầm cố, nếu không nói là hủy hoại cả tương lai của dân tộc.
 
Nếu nói về một ít tội ác của CSVN trong 50 năm qua, mà đã là không có sách nào kể đủ, không thước nào, cân nào đo lường nổi…chúng tôi yêu cầu quý thầy ra biền Đông, thay vì cầu siêu, trong những đêm sấm sét bão bùng …nên gọi hồn của hơn ba trăm ngàn bộ xương con người VN đang con vật vờ dưới đáy nước, cả mấy ngàn bộ xương còn trăn trở trên đèo heo hút gió ngoài tận Bắc đâu đó không xa mấy các tù Cải tạo hoặc những 5,000 mồ yên mả đẹp của tết Mậu thân 1968 ở Huế và xin hỏi xem các vong linh đó đã và đang đòi gì, Công lý hay từ bi ? Các cha cố cũng thế, khi các cha cố cầu hồn cho người đã chết oan uổng trong đó có cả triệu linh hồn nạn nhân của CSVN nên hỏi xem họ đòi hòi gi với bà con ruột thịt của họ còn sống trên gian trần nầy: Công lý hay Bác ái? Và hơn nữa, có một vong linh nào nhờ các cha các thầy thay mặt họ để rao giảng ”quên hận thù” với CSVN hay là tất cả đều van xin: ”nếu có Tha thứ thì it ra là đừng bao giờ Quên lãng”, vì tội ác của CSVN là những tội ác với cộng đồng hơn là với cá nhân hay một số cá nhân, vì con số quá lớn quá dã man phải tính hằng ngàn hằng vạn hằng triệu!
Để chứng minh Công lý trên Bác ái trên Từ bi: Không có một nước nào trên thế giới Từ bi Bác ái bằng Mỹ, Từ bi Bác ái của Mỹ phải tính bằng vạn bằng triệu từ 100 năm nay, thế mà trên thế giới hiện giờ có biết bao nhiều người bao nhiêu nước nghèo đói lại ghét Mỹ. Tại sao? Chỉ vì Mỹ bất công một đôi khi, một đôi nơi thôi.
 

Như thế tức là 1 Công lý nặng bằng trăm bằng ngàn Từ bi Bác ái! Công lý là tuyệt đối Từ bi Bác ai chỉ là Tương đối!
Ở đây chúng tôi cũng xin xác nhận là bổn phận là phải trả thù cho đồng bào, bà con ruột thịt không có nghĩa là ”dent pour dent, oeil pour oeil” (răng bằng răng, mắt bằng mắt) như người Do Thái và Hồi giáo, mà là vì cùng một dân tộc với nhau, chúng tôi chỉ đòi hỏi một sự sám hối, một sự từ bỏ dứt khoát. Nhưng biết rằng CSVN không bao giờ làm hay muốn làm hai điều đó, cho nên chỉ còn có mỗi một cách là phải tiêu diệt CSVN để báo thù cho dận tộc cho lịch sử! Như thế ”không quên hận thù” là điều kiện tâm linh tiên quyết để đánh giặc CS. Điều kiện để chiến thắng là Đoàn kết. `
 

 Trong Cộng đồng CC chúng ta, trong gia đình Chạy giặc CS chúng ta, muốn đoàn kết cho được thì phải Forgive và Forget. Được cả hai thì tốt, không được cả hai thi ít ra phải Forgive, một việc chúng ta có thể làm được. Không phải dễ dàng, vì tuy cùng một mẫu số chung là Tị nạn CS, một lịch sử chung là Chạy giặc CS nhưng còn có thành kiến đối chọi nhau, nhân sinh quan khác nhau, nhứt là đạo giáo khác nhau, nhưng thiết nghĩ có thể làm được, vì trước một lực lượng thù địch ”không đội chung trời” và ”một mất một còn” nếu không đoàn kết thì là chết, cá nhân thì vẹn toàn ở Hải ngoại, chết là chết cho bà còn ruột thịt ở lại nhà, chết là chết cho văn hóa, cho cả sinh mạng của dân tộc, chết là chết cho đất nước, khi không còn mang tên VN hiển hách và tốt đẹp nữa!


Đến đây thì quý Cha quý Thầy nên và phải thuyết pháp hay gieo rãi từ bi/ bác ái và sẽ thu hoạch nhiều huê lợi hơn vì sẵn có một môi trường một đồng ruộng đầy đủ Urea, Calcium và Phosphate (tình tự Dân tộc, tình rự Gia đình và Tín ngưỡng).
 
Kết luận: đối với CSVN thì luôn luôn phải đòi Công lý cho kỳ được. Biết rằng không bao giò đòi được thì phải tìm mọi cách để thanh toán. Chì có vậy thôi!
 
Delenda Est! Carthago!
Huỳnh văn Lang
Westminster CA 92683.
Ngày 11-11-11
( Bảy ngày sau Lễ giổ thứ 48 cố TT Ngô đình Diệm ở tượng đài Chiến sĩ Mỹ/Việt )

@langbao