Monday, January 27, 2014

US

Mỹ: Bộ Binh Cắt 90,000 Lính Thay Bằng Robot

WASHINGTON -- Bộ Binh Hoa Kỳ đang xem xét việc thay thế nhiều ngàn chiến binh bằng robot để đối phó với việc cắt giảm quân số.

Một sĩ quan cao cấp nói ông đang suy tính cắt giảm quân số cấp trung đoàn tác chiến bộ binh tới ¼ và thay thế số cắt giảm bằng lính robot và các xe không người lái được điều khiển từ xa.

Báo Defense News nói rằng các tướng lãnh đang xem xét đề nghị từ Bộ Binh để cắt giảm quân số từ 540,000 lính xuống còn 490,000 lính vào cuối năm tới. Một số bản phúc trình nói là có thể phải xuống tới 450,000 chiến binh vào cuối thập niên - nghĩa là cắt giảm tới 90,000 lính.

Tướng Robert Cone, chỉ huy các trung tâm huấn luyện và lý thuyết chiến lược quân sự, đang xem xét việc giảm quân số tác chiến của cấp trung đoàn từ 4,000 chiến binh xuống còn 3,000 chiến binh và sẽ sử dụng thêm lính robots.