Saturday, January 25, 2014

Thơ Phạm Xuân ThànhBánh chưng mẹ gói


Mẹ gởi cho con chiếc bánh chưng
Thêm chai củ kiệu hộp mứt gừng
Gói trà Bảo Lộc hương nhài soái
Chỉ thiếu cành mai treo thiệp mừng...

Photo: Bánh chưng mẹ gói .

Mẹ gởi cho con chiếc bánh chưng
Thêm chai củ kiệu hộp mứt gừng
Gói trà Bảo Lộc hương nhài soái
Chỉ thiếu cành mai treo thiệp mừng

Đầu năm con mở từng sợi lạt
Run run tay mẹ cột bánh đầy
Bụi chuối sau hè thơm mùi lá
Hạt nếp còn vương đất ruộng cày

Đậu xanh vàng óng mẹ làm nhân
Ăn không nở nuốt mẹ biết không
Sợ rằng trôi mất tình yêu mẹ
Giữa đời xa xứ lạc mùa xuân

Tuổi con số nói thân cư di
Phải đày xa mẹ mới ra gì
Đâu phải mình con đâu hở mẹ
Khối thằng trang lứa cũng ra đi 
 
PXT
Tết Giáp Ngọ 2014

Ảnh: GoogleĐầu năm con mở từng sợi lạt
Run run tay mẹ cột bánh đầy
Bụi chuối sau hè thơm mùi lá
Hạt nếp còn vương đất ruộng cày

Đậu xanh vàng óng mẹ làm nhân
Ăn không nở nuốt mẹ biết không
Sợ rằng trôi mất tình yêu mẹ
Giữa đời xa xứ lạc mùa xuân

Tuổi con số nói thân cư di
Phải đày xa mẹ mới ra gì
Đâu phải mình con đâu hở mẹ
Khối thằng trang lứa cũng ra đi .

 Phạm Xuân Thành
Tết Giáp Ngọ 2014