Sunday, February 12, 2012

Freedom for VN


Thỉnh nguyện thư cho nhân quyền Việt Nam
(vượt 25,000 chữ ký,mức tối thiểu để Tòa Bạch Ốc trả lời)

WASHINGTON DC (NV) - Một thỉnh nguyện thư yêu cầu Hoa Kỳ ngưng gia tăng mậu dịch với Việt Nam cho tới khi nước này cải thiện nhân quyền đạt được 25,593 chữ ký hôm Thứ Bảy, vượt mức tối thiểu 25,000 chữ ký để được Tòa Bạch Ốc trả lời.

Thỉnh nguyện thư yêu cầu Hoa Kỳ ngưng gia tăng mậu dịch với Việt Nam cho tới khi nước này cải thiện nhân quyền, trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc.

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH

Thỉnh nguyện thư này, do nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng, yêu cầu Tổng Thống Barack Obama dùng thương thuyết tại hai diễn đàn mậu dịch Trans-Pacific Partnership và Generalized System of Preferences để áp lực Việt Nam thả hết các tù nhân chính trị và những người tranh đấu cho nhân quyền.

Những nhà tranh đấu được nêu tên trong thỉnh nguyện thư gồm có Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, blogger Ðiếu Cày, và nhạc sĩ Việt Khang.

Bức thỉnh nguyện thư được khởi đầu vào ngày thứ ba, 7 tháng 2, 2012, trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc.

Theo quy định của trang mạng này, để được Tòa Bạch Ốc chính thức trả lời trực tiếp, một thỉnh nguyện thư phải đạt được 25,000 chữ ký trong vòng 30 ngày.

Tới nay, tuy chỉ mới có 4 ngày, tới chiều Thứ Bảy thỉnh nguyện thư này đã đặt được 25,593 chữ ký, vượt qua mức tối thiểu cần thiết.Xin vui lòng ký và chuyển tiếp thỉnh nguyện thư này :

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH
@nguoi-viet