Tuesday, February 28, 2012

Thơ Caubay Thiem


LỜI NGUYỆN CẦU CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

(Kính gởi Linh mục Nguyễn văn Lý) 

Dẫu vẫn biết tôi là người ngoại đạo
Xin cúi đầu khâm phục đến quý Cha
Hồn sông núi và anh linh dân tộc
Đạo và đời quyện lẫn rất bao la

Dẫu vẫn biết tôi là người ngoại đạo
Xin cúi đầu thầm gọi một tiếng Cha
Không xấc láo âm vang "già dân tộc"
Mà thân thương như dưới một mái nhà

Thời rất trẻ Cha dâng mình cho Chúa
Đâu cần gì bả thế sự phù vân
Nhưng vận nước đã đến hồi cực bỉ
Ngơ sao đành trước nỗi khổ của dân?

Trước móng vuốt loài ma vương quỷ dữ
Cha hiên ngang ngẩng mặt ngước cao đầu
Rất khí phách hô vang lời "đả đảo"
Nói thay dân lòng uất nghẹn bấy lâu

Khoác áo tu nguyện dâng mình cho Chúa
Đem yêu thương để cứu lấy chúng sinh
Thì ngục thất đâu khác gì nhà nguyện
Bạo tàn nào ngăn được tiếng cầu kinh

Xin lạy Chúa! Con là người ngoại đạo
Tấc lòng thành con nguyện Chúa trên cao
Xin che chở người chiên lành của Chúa
Sáng đời đời như ánh những vầng sao.

Caubay Thiem