Friday, August 22, 2014

Cảnh sát VNCH

CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
 NGƯỜI BẠN DÂN ĐÍCH THỰC

Cảnh sát (tiếng Anh: Police, tiếng Đức: Polizei; tiếng Pháp; tiếng Ý: Polizia ) hay còn gọi là công anông còcớm là một trong những lực lượng bán quân sự của một quốc gia, đẻ thi hành và bảo vệ luật pháp quốc gia của chính quyền đang điều hành quốc gia đó.
Cảnh sát hoạt động trong khuôn khổ pháp luật qui định với những quyền hạn cho phép, cảnh sát có nhiệm vụ đảm bảo ổn định cho xã hội, trật tự kỷ cương, bảo vệ lợi ích của quốc gia, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cảnh sát được sử dụng các biện pháp theo luật định và những biện pháp riêng để có thể hoàn tất được công vụ giao phó.
Trên thế giới thì nhiệm vụ cụ thể phổ biến của cảnh sát thường là phòng và chống các tội phạm được qui định trong luật pháp, hoặc những vi phạm pháp luật khác như: vi phạm luật giao thông, luật kinh doanh, luật hình sự...Để hổ trợ cho các nhân viên Cảnh Sát thi hành công vụ một cách hiệu quả với những nhiệm vụ đặc biệt, thường rất nguy hiểm như phải đấu tranh trong lúc chống lại các phạm nhân, chống khủng bố nên cảnh sát được trang bị nhiều vũ khí đặc biệt, như các loại súng cá nhân, dùi cuiáo giáp, mũ bảo hiểm, khiên... Thậm chí trong một số trường hợp đặc biệt như khi chống biểu tình và bạo loạn cảnh sát được sử dụng vòi rồng, đạn hơi cay, xe bọc sắt.....
                  
Phù hiệu CSQG


Một đơn vị Cảnh Sát thuộc quận 5 đang tập hợp


Cảnh sát gát dinh Tổng Thống VNCH

Cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho cuộc biểu tình của quần chúng

Cảnh sát VNCH được các võ sư VoViNam huấn luyện võ thuật