Sunday, August 31, 2014

Thơ Lê Hòang Trúc

Ta Không Phải Ra Đi


Xin ngủ vạ trong hồn anh một lúc
Để hồi sinh nhận sóng gió cuộc đời
Che ánh sáng kéo dài đêm trần tục...
Nợ trăm năm đừng chối bỏ cuộc chơi

Anh có biết mùa thu này rất lạ

Người hôm xưa sống lại đòi tự do
Người năm cũ trở về chồng gạch đá
Xây hình hài đốt bỏ mối cam go

Tất cả sống để rồi ta thích sống

Ai cũng yêu cho dâu bể mĩm cười
Từng ngôi mộ bình yên trong hương khói
Dắt ta về ( ta không phải ra đi…)

Và anh biết có một điều chưa tỏ

Xích gần hơn sẽ thông suốt chuyện còn
Bên ngực trái phập phồng con tim nhỏ
Anh nghe gì khi hơi thở gần nhau.

 Lê Hòang Trúc
 27/08/2014
@facebook/lht