Tuesday, November 18, 2014

Thơ Ngô Minh Hằng

MỪNG CỜ VÀNG XUẤT HIỆN ...
   
(Cờ Vàng xuất hiện trong ngày 19 tháng 11 năm 2014 tại Cầu Kinh Tẻ Q7.Saigon)
   

Cờ Vàng xuất hiện rồi sao?
Hoan hô người đã giương cao ngọn cờ !
Dân đợi mãi, bây giờ mới thấy
Lá Cờ Vàng lộng lẫy trên tay
Hôm nay ...mừng quá...hôm nay...
Cờ kia với nỗi vui này ...Ôi chao  ...
Hỡi tất cả đồng bào ...toàn quốc
Hỡi anh em ... mau bước dưới cờ !
Cùng cờ, triệu cánh tay giơ ...
Vùng lên !!! Tổ Quốc đến giờ phục hưng ...
 
Sát cánh nhé, chớ ngưng chiến đấu
Khi quê ta, thảo khấu tung hoành
Giết oan, cướp đất dân lành
Và mang biển trắng rừng xanh cống Tàu
Người yêu nước nói câu xót nước
Sớm muộn thôi, sẽ “được” vô tù
Tội danh phản động to xù
Ðảng coi thân phận dân như thú cầm
Bao thế hệ lỡ lầm, tin đảng
Nên Bắc - Nam tan nát muôn lòng
Hỡi người đau cảnh non sông
Tương lai, xót giống, thương dòng, đứng lên !
Nào, ta hãy trung kiên, dũng cảm
Ghé hai vai gánh vác sơn hà
Nhà ta, trách nhiệm của ta
Diệt bày ác đảng, dựng nhà Việt Nam !
 
Ôi, mừng quá Cờ Vàng xuất hiện
Là màu cờ dân Việt chờ mong
Chúng ta, con Lạc cháu Hồng
Việc ta là phải non sông bảo toàn
 
Linh hồn tổ quốcViệt Nam
Là ba sọc đỏ, nền vàng, ai ơi
Cờ vàng đã xuất hiện rồi ....
Hãy làm gió lộng ...hỡi người Việt Nam !!!

Ngô Minh Hằng
Video