Saturday, March 28, 2015

CSVN

Ý ĐỒ CƯỚP MIỀN NAM CỦA NGƯỜI
CỘNG SẢN CÓ TỪ LÚC NÀO?

Ngược dòng lịch sử, khi hiệp định Genève ký kết xong, quân đội Việt Minh ( quân đội cộng sản ), có nhiệm vụ phải rút khỏi vỉ tuyền 17phía nam, cuốn khăn gói trở về lại miền bắc. Ngay từ khi nầy, quân đội Bắc Việt đã thi hành một âm mưu đen tối là chôn dấu vũ khí và đạn dược, để sau nầy thi hành công tác khủng bố, phá hoại và tiến chiến miền nam VN. Bắc Việt đã chuẩn bị việc đó từ sau khi hiệp định được ký kết.

Trích một vài đoạn ghi trong hiệp định Genève 1954:

*Thời gian rút quân cho hai bên là 300 ngày sau ngày hiệp định được ký kết.
*Các bên tham chiến thực hiện cam kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực, trao trả tù binh
*Sông Bến Hải, vĩ tuyến 17, được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời chia Việt Nam làm hai vùng tập kết quân sự tạm thời. Chính quyền và quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tập trung về miền Bắc.
*Chính quyền và quân đội khối Liên hiệp Pháp tập trung về miền Nam (Khoản a, điều 14 ghi rõ).

Căn cứ vào điều 14, nói một cách nôm na là quân Bắc Việt ( Việt Minh), phải dọn nhà về Bắc. Thế nhưng, khi bộ đội miền bắc dọn nhà để về miền Bắc, họ chỉ đem theo cây búa, còn để lại lưỡi liềm. Trước khi được lệnh tập kết về Bắc, họ đã chôn dấu vũ khí lại ở miền nam VN để dùng cho chiến tranh xâm lược miền nam vài năm sau ngày ký hiệp định Genève. Một số dẩn chứng về sự chôn dấu được ghi nhận như sau:
Ngày 8.2.1954 là ngày hẹn cuối để VM rút khỏi Cà Mau ( miền nam VN) thì 3 ngày sau, quân đội VNCH đã khám phá nhiều hầm chôn vũ khí đạn dược của VM ở, Quảng Nam,Quảng Ngải, Quảng Trị, Thừa Thiên, Phú Yên, Bình Thuận.

VNCH KHÁM PHÁ VŨ KHÍ CHÔN DẤU CỦA VIỆT MINH

Ngày 3011.1956 khám phá hầm vũ khí chôn dấu của VM. Suốt năm 1956 không ngày nào mà không khám phá được các hầm vũ khì đũ cở , đũ loại của VM chôn dấu trước khi rút quân về Bắc theo hiệp định Genève.
( nguồn: sách Đoàn Thêm, việc từng ngày 1945-1964 trang 162, xuất bản tại Sài Gòn năm Ất Tỵ 1965)..

 Nếu như người cộng sản không có tà tâm, thì việc gì phải chôn dấu vũ khí trên phần đất của VNCH? Họ để lại vũ khí trên phần đất không thuộc vùng trách nhiệm của họ sau khi được lệnh tập kết ra bắc như vậy mang ý nghĩa gì? người cộng sản biện bạch thế nào về hành động nầy? Chã lẽ năm 1954 họ đã phác hoạ ra được tiến trình " Giải Phóng Miền Nam"??

CÁC THỜI ĐIỂM VC BẮT ĐẦU PHÁ HOẠI MIỀN NAM

Việc cướp miền nam VN đã được chuẩn bị rất kỹ luỡng ngay từ lúc hiệp định Genève chưa ráo mực và cộng sản Bắc Việt đã bắt đầu phá hoại miền nam ngay từ năm 1957, khi mà Mặt Trân Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam- viết tắt là MTDTGP chưa thành lập ( ngày thành lập MTDTGPMN là ngày 25.12.1960),-khi đó quân đội Mỹ chưa có mặt ở miền nam VN.

Với danh xưng là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đó chỉ là cái tên bịp bợm, lừa dối lòng yêu nước và nhẹ dạ của người miền nam vốn có bản tính chân chất thật thà, không hiễu được móng vuốt của loài quỷ đỏ. Họ giải phóng gì khi mà không có sự hiện diện của quân đội Mỹ?
Các bạn trẻ trong nước và những người sinh trưởng sau 1975 đã sống và đã được hấp thụ các luận điệu tuyên truyền, nhồi sọ của cs nên biết về việc làm của HCM, người đã đưa đất nước đến đáy thung lủng như ngày hôm nay và cần phải hiểu biết thêm về ngụy từ " Giải Phóng Miền Nam"
Những ghi nhận dưới đây trong sách của tác giả Đoàn Thêm " Sách Chuyện từng ngày 1945-1964), sẽ cho thấy âm mưu cướp miền nam VN đả được CS Bắc Việt thực hiện qua trung gian của Hồ chí Minh, ngay từ những ngày đầu Tổng Thống Ngô Đình Diệm vừa nhậm chức.

Ngày 22.10.1957, lúc 20 giờ 15 phút, vc đặt mìn tại một khách sạn ở chợ An Đông chợ lớn làm 4 ngườì ngoại quốc chết, 1 ngưòi Việt bị thương, khách sạn bị hư hại nặng.
Ngày 7.11.1957 Quân đội VNCH hành quân ở Ô Môn ( Cần Thơ) bắt được 12VC và thu được nhiều vũ khí.
Ngày 15.7 1960, quân đội VNCH hành quân ở Phong Dinh, hạ sát được 76 VC, bắt 26, bắn bị thương hơn 100 tên.
Ngày 17.7.1960 Hành quân ở Cai Lậy ( tỉnh Vĩnh Long) chạm súng với một trung đoàn VC, hạ tại chồ 46 tên.
Ngày 3.8.1960, hành quân ở Phước tân-Tây Ninh hạ đợợc 10 tên VC.( nguồn: chuyện từng ngày 1945-1964 của Đoàn Thêm).
Đó là những diển tiến được tác giả Đoàn Thêm ghi nhận từng ngày, có đăng tải trên các báo chí ở Sài gòn thời bấy giờ.
Người dân miền Bắc bị nhồi sọ đến mức độ chỉ biết bộ đội Bắc Việt vào nam để giúp người anh em MTDTGPMN? Đồng bào chúng ta cũng thấy rất rõ MTDTGP chỉ là công cụ thực hiện mộng xâm lăng của cộng sản trong việc nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á, vì thế chỉ sau một thời gian ngắn sau năm 1975, công cụ của cộng sản Bắc Việt là MTDTGP đã bị cộng sản Bắc Việt cho về vườn sau khi trái chanh nầy bị nặng hết nước.

TẠI SAO PHẢI CHIẾM MIỀN NAM?

Khi tiến hành “giải phóng miền Nam”, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ bị chi phối bởi Liên Xô mà còn chịu nhiều tác động từ Đảng Cộng sản Trung Quốc.HCM và ĐCSVN núp dưới chiêu bài Chiến tranh giải phóng Dân tộc để thực hiện CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN trên toàn cõi Đông Dương theo lệnh của Đệ Tam QTCS.

 Dựa trên các tài liệu đã được giải mật, do kế hoạch của Mao Trạch Đông muốn bành trướng xuống khu vực Đông Nam Á trong tương lai, nên lãnh đạo Trung Quốc không muốn cuộc chiến Việt Nam sớm kết thúc, mà muốn chiến tranh kéo dài để làm Việt Nam suy yếu.
Tháng 8 năm 1965, tại cuộc họp Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Mao Trạch Đông tuyên bố: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, gồm cả miền Nam Việt Nam, Thailand, Miến Điện, Malaysia, Singapore... Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”.

Để tiến hành cuộc chiến tranh “giải phóng miền Nam” là nhằm phục vụ mục tiêu đưa cả thế giới cùng tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản, như tuyên bố của ông Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cả nhân loại”. Vì công lao của Lê Duẩn là “ta đánh cho LX và Trung Quốc”, nên mới có chuyện tại đền thờ vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết ở Thành phố Vinh, sát bên Hà Tịnh, tấm bia ghi công trạng chống Tàu bị đảng cho đục bỏ.

Trong cuốn “Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua” – do Nhà xuất bản Sự Thật của Đảng Cộng sản Việt Nam phát hành – tại trang 53, có đăng nguyên văn nội dung lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trả lời ông Đặng Tiểu Bình hồi năm 1966, như sau: "Sự nhiệt tình của một nước XHCN, với một nước XHCN khác là xuất phát từ tinh thần quốc tế vô sản. Chúng tôi không bao giờ nghĩ nhiệt tâm là có hại. Nếu các đồng chí nhiệt tâm giúp đỡ thì chúng tôi có thể đỡ hy sinh 2-3 triệu người... Miền Nam chúng tôi sẽ chống Mỹ đến cùng và chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần quốc tế vô sản".

HẬU QUẢ CHO VIỆC GIẢI PHÓNG MIỀN

Đánh chiếm miền nam đã làm VNDCCH mang một số nợ khổng lồ, mà tên tay sai Hồ Chí Minh đã vay mượn của Bắc Kinh 20 tỷ USD và của LX là 17 tỷ USD để mua chịu vũ khí, đạn dược, tên lửa, xe tăng, đại pháo dùng để bắn giết và đồng bào ruột thịt MNVN, gây nên cuộc chiến tranh, dưới sự sai khiến của Đệ Tam QTCS suốt 20 năm. 

 HCM và ĐCSVN đã phải cống dâng quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa cho TC, ước tính khoảng 12.000 tới 20.000 km2. Nhượng cho TC một dãy lãnh thổ từ 2 tới 12 km2 dọc theo biên giới Việt – Trung. Như vậy, diện tích có thể mất về tay TC từ 12 tới 15.000 km2. Còn đâu thác Bản Giốc, Ải Nam Quan và những cao điểm chiến lược vùng biên giới Việt – Trung mà tổ tiên chúng ta dùng để chống quân xâm lược từ phương Bắc.

 Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói:
"Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối."
Bí thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilas nói :
"20 tuổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim,
40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản, là không có cái đầu."
Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói :
"CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó."
Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev:
"Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản.
Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá."