Wednesday, February 25, 2009

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh


CÁC BỨC ẢNH NỔI TIẾNGDựng cờ-Vá cờ.
Hai cha con-Tiếc thương

Bài đọc thêm Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh