Friday, March 23, 2012

CSVN-HCM


Ông Hồ Xài Thêm Bút Hiệu CB
 Để Tự Tung Hô, Đoạt Kỷ Lục


HANOI - Người ta vừa khám phá ra rằng ông Hồ Chí Minh có một nghệ thuật tuyệt vời, cũng là thiết lập một kỷ lục: có nhiều bút hiệu để viết bài tự khen mình.

Trước giờ dân Việt Nam chỉ biết rằng ông Hồ Chí Minh lấy bút hiệu Trần Dân Tiên để viết sách "Những mẩu chuyện vể đời hoạt động của Hồ chủ tịch”, in năm 1948, trong đó ông tự phong mình là cha già dân tộc – khi ông mới 58 tuổi; và lấy bút hiệu T. Lan để viết cuốn sách “Vừa đi đường vừa kể chuyện» cũng nhằm tự tung hô ông Hồ.

Trong bài viết hôm 21-3-2012, nhà văn Người Buôn Gió trên blog riêng đã viết bài “Hãy khen, và tự khen mình (học tập đạo đức Hồ Chí Minh)” trong đó đưa ra một khám phá rằng ông Hồ còn dùng bút danh CB để tự khen.

Nhà văn đang cư ngụ ở Hà Nội này viết về cách ông Hồ dùng bút hiệu CB để tự tung hô, trích:

“Bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc sinh thời có rất nhiều bút danh, bác có một bút danh hay dùng ở báo Nhân Dân là C B. Trong cuốn sách này cũng có nhiều bài viết của bác ký tên CB. Một cán bộ từng công tác lâu năm tai báo Nhân Dân hồi đó, năm nay đã ngoài 80 nói rằng ý của từ CB là để cho các cán bộ, viên chức tòa soạn biết là Của Bác.

Chúng ta hãy đọc những dòng chữ mà CB khen ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh như dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đọc báo Đảng hoặc về đức tính khiêm tốn như ''cụ Hồ là chủ tịch cả nước, lại có tuổi thế mà cụ luôn nói các cụ, các ngài..''...”

Như thế, ông Hồ đã lập một kỷ lục thế giới: ít nhất là đã dùng 3 bút hiệu để tự tung hô, và để tự phong vai bác đối với cả nước.