Tuesday, March 13, 2012

Thơ Lê Thuận Nghĩa


TRÙNG PHÙNG
Video Thoidoi

Đã trùng phùng kẹt giữa tầng Không Kiếp
mà phải đâu Vô Chính Diệu để mừng
thì còn đó sáng hai vầng Nhật Nguyệt
vẫn ngước nhìn Hồng Hỷ phải rưng cũng thấu ngộ

bước vào vùng Loan Phụng
thì Phi Liêm, Kiếp Sát cứ trùng lai
nhưng đã lỡ ôm vào lòng Xương Khúc
đành lao đao Thiên Mã tháng năm dài

anh cũng biết lúc gõ nhầm Khốc Khách
rất hiếm khi nghe lục lạc đồng đen
Cương Thi Mã vó chiêu hồn đâu đó
đóa Đào Hoa thành tối lửa tắt đèn


anh cũng biết em là tầng Thái Tuế
từ Thiên Hư, Linh Hỏa kiếp nợ đòi
chịu Tuần Trung anh cúi đầu Thiên Tướng
trình Tấu Thư cho Hóa Kỵ em soi

anh cũng biết khi Đồng Lương Cơ Nguyệt
rất bùng nhùng với Triệt Lộ Không Vong
nhưng không ngờ hạn đen như mõm chó
vũng trâu đằm đắm một chuyến thuyền rồng

thôi đành vậy chôn chặt lòng Tam Hóa
tiếc làm chi chỉ một cuộc liên châu
cứ bày sẳn Thiên Trù vui Hoa Cái
làm Khương Nha thuôn lưỡi dưới chân cầu

cho dù thế dẫu có là củ chuối
vẫn là anh bang chủ của đời anh
vui tiếu ngạo múa vài đường đả cẩu
buồn phất phơ tìm đến chốn lầu xanh

đã phứa phựa với Hồng Loan, Nguyệt, Hỷ
nhằm nhò chi mấy độ lõa hung tinh
khi đã dẫm lên cả đầu Khôi Việt
bước tiêu dao nào ngán mũi Thiên Hình...

Lê Thuận Nghĩa
Hamburg13.03.12
@facebook/TN