Wednesday, September 14, 2011

India national flag/anthem


Quốc kỳ & quốc ca Ấn Độ

Video India national anthem

1.-Quốc kỳ Ấn Độ.

Quốc kỳ Ấn Độ được người dân nước này gọi là Tiranga(Hindi: तिरंगा)có nghĩa là cờ 3 màu,được quốc hội nước này chuận nhận năm 1947,do Tiến sĩ(nông học và khoáng vật hoc) Pingali Venkayya vẽ mẫu. Cờ hình chữ nhật(ratio:2.3),gồm 3 dải(band) trải dài(horizontal).Dải trên màu vàng nghệ đậm(deep saffron),giữa màu trắng và dưới cùng màu xanh.Biểu tượng và ý nghĩa của cờ là :

-Màu nghệ:nói lên tính thống nhất,đoàn kết,chí công vô tư.
-Màu trắng:là ánh sáng,sự thật soi đường chỉ bước.
-Màu xanh:là đất nước Ấn độ nơi các công dân đang sống.

Ở giữa,trên dải trắng có gắn quốc huy Ấn độ(Ashok Chakra)là một bánh xe gồm 24 nan,màu xanh nước biển ,biểu tượng của Pháp luân trong Phật giáo(và cả của Ấn độ giáo(Hinduism),Kỳ na giáo(Jainism).Bánh xe Pháp luân điều hướng tính Trung thực và Đức hạnh cho các công dân đứng dưới cờ hành xử.

Theo luật về Quốc kỳ của Ấn độ(Flag Code of India),loại vải dùng để may cờ phải dệt bằng phương pháp thủ công truyền thống như Mahatma Gandhi đã làm, bằng sợi bông và kén tằm tơ.

2.-Quốc ca Ấn Độ

Là bài“Jana Gana Mana (Bengali: জন গণ মন, Jôno Gôno Mono) phiên theo tiếng Hindi La mã hóa(Romanization),lấy từ bài thơ gồm 5 khổ(5-stanza) là bài Jana Gana Mani của Rabindranath Tagore sáng tác vào cuối năm 1911 .Phần Nhạc cũng do chính Rabindranath Tagore,tác giả bài thơ này viết và được ông hát lần đầu tiên tại trường Besant Theosophical College,vào năm 1919,được quốc hội Ấn Độ thông qua để chính thức thành quốc ca từ năm 1950.(Rabindranath Tagore cũng là tác giả bài thơ Amar Sonar Bangla (1905)được dùng làm lời ca cho quốc ca nước Bangladesh).

Lời ca vinh danh các nền văn hóa và dân tộc dị biệt của đất nước Ấn Độ,thể hiện qua làn điệu âm thanh dân dã .Chủ điểm lời ca khơi từ ý chí Phạm Thiên (Brahman, Universal Spirit )hướng dẫn mọi công dân trong nước  thống nhất,đoàn kết cùng chung lòng yêu nước tiến bước dưới quốc kỳ trong hòa bình thịnh vượng.Cơ quan văn hóa khoa học Liên Hiệp Quốc (UNESCO)chọn Quốc ca Ấn độ vào hạng hay nhất(declared best by UNESCO).

Khổ 1 của bài thơ Jana Gana Mana là lời hát của Quốc ca  Ấn độ,chuyển dịch sang tiếng Anh,như sau :

Thou art the ruler of the minds of all people,
Dispenser of India's destiny.
Thy name rouses the hearts of Punjab, Sind,
Gujarat and Maratha,
Of the Dravida and Orissa and Bengal;
It echoes in the hills of the Vindhyas and Himalayas,
mingles in the music of Jamuna and Ganges and is
chanted by the waves of the Indian Sea.
They pray for thy blessings and sing thy praise.
The saving of all people waits in thy hand,
Thou dispenser of India's destiny.
Victory, victory, victory to thee.

Và cũng dưới lá quốc kỳ và bài quốc ca này,người dân Ấn độ,đã đứng lên xây dựng một nước Ấn độ hùng mạnh ảnh hưởng ở châu Á và trên toàn thế giới,kể từ hơn 65 năm qua khi nước này thu hồi độc lập(1947) từ tay nước Anh.

Cao Kim Liên
Xem thêm :
Wikipedia  -  worldstatemen - crwflag