Monday, September 12, 2011

Thơ Lê Minh Sơn


Đêm Trung Thu mà không biết…

Video  thang cuoi  -   ongtrangxuongchoi

Ai đem Chú Cuội đi đâu mất…
để mắt thơ giờ vắng ước mơ?
Tuổi thơ đâu biết hồn mất cắp
Nhìn trăng qua mắt chỉ ơ thờ…

Đêm nay trăng sáng trời Tháng Tám
Chẳng thấy tung tăng trẻ rước đèn
Mải bận học thêm giờ lớp tối
Đầu xanh vội vã chết hồn nhiên

Học thêm, học nữa…tay vừa mỏi
Học ngày chưa đủ lại học đêm
Học cho thế hệ bao “trò giỏi”
Chẳng biết nơi đâu đất nước mình!

Từng bước xây đời trên gian dối
Điểm mười son đỏ áo tinh khôi
Bước xuống đời sau đêm đèn sách
Chẳng thấy mình đâu…chỉ bóng thôi!

Lê Minh Sơn
@danlambao