Monday, September 12, 2011

Thơ Trạch Gầm


Gửi thằng Tàu bành trướng


Riêng tặng bọn cầm quyền CS Việt Nam

Thời buổi nầy là thời gì đây hả
Mầy dám mang Nguyên Tử ra chơi không
Mộng xâm lược … thời nào mầy chẳng có
Cuối cùng rồi cũng lạc chợ trôi sông

Dân Việt tao kiếm thằng hèn hiếm lắm
Dăm thằng ngu… mầy xỏ mũi lập lờ
Dẫu nó lú nó còn Cha còn Chú
Ai dạy ai ?.. mầy đừng sống trong mơ

Bốn ngàn năm… cả ngàn trang huyết sử
Mầy đọc lại đi đủ toát mồ hôi
Mê Linh, Bạch Đằng, Đống Đa, Hàm Tử
Mộng xâm lăng… chôn hồn phách rụng rời

Thời buổi nầy là thời gì đây hở
Muốn nhe nanh ai cho mầy nhe nanh
Nhân loại tởm khinh những thằng đuôi đỏ
Muốn bình yên… mầy học sống Hòa Bình

Mầy chôn dân mầy người dưng còn khóc
Địa ngục nào chẳng có lúc mở toang
Thiên An Môn hận rành rành còn đó
Máu đảng mầy… ắt sẽ ngập Trường An

Dân Nam tao kiếm thằng hèn hiếm lắm
Bắc phương bọn mầy hẳn rõ hơn ai.

Trạch Gầm
2/10
Đọc thêm: TrachGam  -  BaTungLong