Wednesday, August 24, 2011

Kinh tế VN


Nỗi tuyệt vọng của kinh tế Việt Nam
 và kịch bản kết hối, kết kim

Kch bn v mt s sp đ ca nn kinh tế VN đang din ra ngay lúc này, tình trng gn như hết thuc cha.

Khi đu bng Ngh quyết 11 (NQ11), cho ti nay, hu qu ca nó đã rõ: lãi sut tăng phi mã, VND liên tc mt giá, lm phát liên tc tăng, sn xut thì càng lúc càng đình đn, các công ty mi mòn kêu cu, đang ‘vt v’ hot đng cm chng.. (Vneconomy, 23/8/2011).

Kinh tế Vit Nam tht s đang ngc ngoi trong tình trng đình lm (stagflation).

CPVN đang rất tuyệt vọng, từng bước thăm dò phản ứng để có thể kết hối (tịch thu USD) và kết kim (tịch thu vàng) bất cứ lúc nào.

Đáng chú ý nht là bn tin t tân Thng đc Ngân hàng Nhà nước Nguyn Văn Bình “gi ý” rng: Ngân hàng Nhà nước s gi vàng giùm cho dân (Vnexpress, 23/8/2011).

Trong ngôn ng báo chí, h dùng t “gi giùm”, trong dân gian, đó chính là “kết kim”.

Cnh báo cho tt c bn đc nào còn gi VND, hãy bán hết và chuyn hóa vn dưới dng vàng, ngoi t đ bo toàn tài sn.

Ch mi hi tháng trước, NHNN thông báo đã tung ra 84.000 t đ thu mua 4 t USD (Vneconomy, 20/7/2011), nay Thng đc Ngân hàng Nhà nước cho biết tng cng h đã mua vào tng cng trên 6 t USD.

Tc ch trong vòng 3 tun, Ngân hàng Nhà nước đã thu gom thêm trên 2 t USD, bơm ra th trường xp x thêm 42.000 t VND.

Đy là chưa k 70.000 t VND cu TTCK hi tháng 6 (Vneconomy, 11/6/2011), 100.000 VND tin cho vay ngoi t (Cafef, 22/8/2011), tin “h tr” các ngân hàng trước áp lc lãi sut, các tp đoàn như Vinashin, EVN, Dung Qut.. và hàng lot các d án “trên tri, dưới đt” khác ca CPVN (chng hn đ án giáo dc 70.000 t VND)..

Tng cng li, VND được NHNN in ra th trường liên tc, bt tn, vô hn đnh ch trong thi gian ngn, góp phn tăng lm phát..

Các ngun cung USD cho KTVN như FDI, kiu hi.. liên tc gim (Cafef, 22/8/2011). Nhp siêu thì vn mc cao, ch tính riêng Hà Ni, trong 8 tháng đu năm đã nhp siêu trên 10 t USD (Cafef, 22/8/2011). Và các qu đu tư chng khoán, dù là nơi ra tin, đang gp rt nhiu áp lc thoái vn (Cafef, 17/8/2011).

Vic nhp vàng đi phó gn đây, nhu cu chuyn đi USD ca doanh nghip (trong trường hp lãi sut VND gim), và biết bao nhiêu ngày l, hi cho ti cui năm.. t giá chc chn s không th gim (Vnexpress, 22/8/2011).

Giá trị thật sự của VND hiện nay phải ở vào mức 24 – 26.000 VND.

Ngay c tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa (mt trong các tác gi ca NQ11), cũng phi tha nhn điu này (Cafef, 22/8/2011).

Áp lc t giá h thng ngân hàng là có tht, là mt trong nhng qu bom n chm s git sp nn KTV

Tin tc không my tt đp t th trường Mĩ, cũng như khi Eurozone s gi cho vàng trong dài hn tiếp tc tăng.

Vic bailout ca B Đào Nha (WSJ, 15/5/2011), Hy Lp (AP, 22/8/2011) và Ireland (WP, 28/11/2010) đã khiến cho ECB tiêu tn trên 522 t USD; và sp ti đây trước mi nguy ngi v nn kinh tế ca Ý và Tây Ban Nha, ECB tiếp tc mua trái phiếu ca nhng nước này.

Ti Mĩ, QE3 chc chn phi được tung ra vào tháng 10, tr lm là tháng 11 trong năm tài khoá mi, bt đu t 1/10/2011, đến 30/9/2012.

Trong fiscal year này, M s thâm ht 1.500 t USD (NYT, 26/1/2011), không tài nào bán trái phiếu đ s này, do đó FED phi t tăng tín dng, tung tin ra mua giúp bên CP, có l khong 700-900 t USD.

Khi M tung thêm tin ra vi mc đ kinh hoàng chưa tng có trong lch s thế này, thì giá tr USD gim, mi th dùng USD đ mua đu tăng giá (nhiu USD mi mua được cùng món hàng), trong đó có VÀNG.

Nhiu l hi ti các quc gia Hi giáo, và nht là n Đ và Trung Quc, s tiêu th mt lượng vàng đáng k.

Tng hp các vic trên, xu hướng giá vàng thế gii trong dài hn là tăng.

Do vy mà ti VN, đng mơ tưởng rng giá vàng s gim.

Người dân cũng đã nhìn nhn chính xác hơn tình hình KTVN hin nay. Tin tc giá vàng tăng cao làm tâm lý người dân lo lng cho giá tr tài sn bng VND ca mình, nên đã rút mt lượng ln tin gi đ mua vàng, và h mua vào, ch không bán ra (Cafef, 22/8/2011).

Điu này s dn đến mt thanh khon cho h thng ngân hàng; vic rút VND bt ng hàng lot như vy khiến thâm ht tín dng nghiêm trng cho h thng, nht là trong tình trng lãi sut hin nay.

Đây chính là du hiu bước đu ca bank-run.

Thêm vào đó, dư n vàng ca ngân hàng đang mc nguy him, người đi vay nay không còn kh năng thanh toán, hoc c ý không thanh toán, khiến n xu do vàng tăng cao.

Hin các ngân hàng có 1.12 triu lượng vàng cho vay, vi đã tăng giá mi 3 triu VND/lượng vàng trong tun va qua, thì con s dư n xu ca ngân hàng tăng lên 3.000 t VND ch trong tích tc.

Nghiêm trng hơn, 2.43 triu lượng vàng huy đng bng chc khiến các ngân hàng bng chc mang n thêm 6.800 t VND (Cafef, 21/8/2011).

Người vay thì chây ỳ không mun tr n, bn thân ngân hàng cũng không có kh năng thu gom vàng tr n li cho người dân do trước đây đã l bán vàng ra cho vay VND lãi sut cao (Cafef, 21/8/2011).

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định nhiều ngân hàng VN đã không còn khả năng thanh toán bằng vàng. Những ai còn vàng tiết kiệm trong bất cứ ngân hàng nào hãy rút ra ngay khi còn có thể.

Đ đi phó, CPVN ngày càng can thip thô bo vào th trường.

NHNN đang trình CP mt ngh đnh mà trong đó, NHNN s gn như là đu mi xut nhp khu vàng duy nht, vic mua bán, kinh doanh vàng s b siết cht hơn (Cafef, 23/8/2011).

Không th ép dân “bán vàng, ly VND”, vì l vàng không ai có th to ra thêm mt cách đáng k (s mi đào lên chiếm t l rt nh và hn chế, so vi s đang lưu hành), trong khi VND có th được/ b in ra không hn chế.

Bàn tay vô hình luôn khôn ngoan, trí tu tp th t do ca người dân LUÔN sáng sut hơn bt c 1 chính sách can thip thô bo nào ca bt c CP nào.

Vàng càng khan hiếm thì giá vàng chênh lch vi thế gii càng cao, nhiu doanh nhip đu mi, hoc ngay c NHNN, s càng “tham” mà nhp thêm nhiu vàng v.

Không th tránh tht thoát ngoi t nhp vàng v, cho dù ngưng nhp khu vàng.

Vì tr khi biên gii vi Lào, Cambodia, TQ, và đung bin vi nước ngoài b bt kín hoàn toàn, bng không thì s luôn có “ai đó” đem vàng t ngoi quc vào VN bán lu, do khi đó giá vàng ti VN luôn hơn ti ngoi quc không phi 1, 2 triu đng/lượng, mà có th 5 triu hoc hơn.

Khi đó, sc mua vàng không gim mà còn tăng, vì s dư n vàng do ngân hàng cho vay đã lên đến c triu lượng (Cafef, 21/8/2011), s người n vàng buc phi tìm mua tr li cho ngân hàng, không cho nhp thì h phi mua lu hoc qut ngân hàng.

Hơn na, càng cm mua bán, thì giá vàng càng lên, người ta càng MUA, như vài ngày qua, giá càng tăng, người ta càng sp hàng giành git nhau MUA vào. CPVN không th cm, không ai có th cm được.

Nước đi cui cùng s là kết kim. NHNN gn đây cũng chng ngi ngn mà đ cp đến vn đ này (Vnexpress, 23/8/2011).

Có th h tch thu vàng lá, phát cho tm giy “trái phiếu vàng”.

Ngui có t giy này có th nhn tin li mi năm bng VND. Có th sang nhượng, hoc nếu mun bán li cho CPVN thì nhn VND.

Bên đô la cũng s như vy, CPVN qut hết đô la trong ngân hàng, phát cho dân b vào t giy “trái phiếu ngoi t.

Ri cũng như vàng, người dân nhn tin li hàng năm, có th chuyn nhung cho người khác, hoc nếu bán li cho CPVN thì nhn VND.

Ti các sân bay, mi người đu phi bán li ngoi t, khi ra khi VN đuc mua li. Kiu hi s nhn bng VND.

Khi đó, “thiên h n đnh”, khi có giá vàng, giá đô la gì tut.

Lúc vàng lên 60-70 triệu đồng/ lượng, USD lên 23-25k, thì kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra.

Không phi CPVN mun làm, vì s gây lon, mà là CPVN không còn con đường nào khác, h đã quá “tham lam”, trong thi gian quá dài ri.

AP, “Greece expects recession to deepen”, 22/8/2011,
Cafef, “Quỹ đầu tư chứng khoán: Nếu phải thoái vốn…”, 17/8/2011,
“Giải quyết hậu quả với vàng”, 21/8/2011,
“Hà Nội: 8 tháng nhập siêu gần cán mốc 10 tỷ USD”, 22/8/2011,
“”Ôm” tiền tỷ đi mua vàng”, 22/8/2011,
“T.S Lê Xuân Nghĩa: VNĐ đang được định giá cao hơn USD từ 17%-23%”, 22/8/2011,
“Nghị định quản lý vàng: Chỉ cho phép một số DN và TCTD kinh doanh vàng miếng”, 23/8/2011,
The New York Times, “Deficit at $1.5 Trillion, a Postwar Record”, 26/1/2011,
The Wall Street Journal, “Portugal Bailout Plan Detailed”, 5/5/2011,
The Washington Post, “Ireland agrees to $90 billion bailout terms”, 28/11/2010,
Vneconomy, “Chính sách tiền tệ từ thắt chặt sang dần mở rộng?, 11/6/2011,
“Ngân hàng Nhà nước đã mua vào 4 tỷ USD”, 20/7/2011,
“Đình đốn sản xuất, tháo gỡ làm sao?”, 23/8/2011,
Vnexpress, “Tỷ giá phát tín hiệu căng thẳng”, 22/8/2011,
“Ngân hàng Nhà nước có thể giữ vàng cho dân”, 23/8/2011,