Saturday, November 26, 2011

Thanksgiving day


Nhân ngày lễ Thanksgiving 2011, các phóng viên NguoiVietBoston.TV đã thực hiện một chương trình phóng sự truyền hình đặc biệt ngay tại địa điểm lịch sử, nơi cách đây gần 400 năm trước những người tỵ nạn đầu tiên trên chiếc tàu Mayflower đã đến tại thành phố Plymouth, thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

Click vào đây để xem Phóng Sự Truyền Hình Đặt Biệt :