Thursday, November 17, 2011

Thơ Trịnh Mạc Mạc


ĐỐT CHÙA


Chẳng oan tới nỗi thị mầu
Cũng tung tẩy váy đi câu giăng chùa
Chẳng ngoa ngoắt bỗng dấm chua
Cũng chan tương mẻ ăn thua một chầu

Câu kinh tung tụng đẩu đâu
Cái duyên tiền định chẳng bâu vào người
Dở dang trong cuộc khóc cười
Sân chùa xôi oản trêu ngươi tạo vần

Lạy cho cái kiếp hồng trần
Bớt phân phấn má bớt dần trái duyên
Lạy ai ở dưới cửu tuyền
Tha, cho danh phận miên miên một tình

Bằng không duyên nợ Ba sinh
Hình nhân thế mạng đốt rinh cả chùa
Đốt luôn bát quái quẻ xưa
Càn khôn điên đảo cho chừa tình ma

Trịnh Mạc Mạc
(Tracy Mạc Mạc, 18-11-2011)
@facebook/Tracymacmac  -  thuannghiale