Tuesday, May 3, 2011

Thơ Lưu Nguyễn Đạt


         
QUỐC VONG 


trăm vạn trăm nghìn đạo tặc sĩ
mua danh giấy bản mác-ku-li
i tờ chỉ đánh vần vài chữ

đã đủ mặt mày du đảng uy

quyền lực ba xu cài ý hệ
từ trên xuống dưới tỷ no nê
than ôi đất nước rừng ngu phiệt
thực chất mafia chứng chỉ hề
             
    

 thầy tớ dân gian đi tháo chữ
xếp hàng trứng lép cửu long tru
ba mươi tháng cũ hà vơi nước
bán cả giang sơn cả lũ tù
.

đừng hỏi tại sao ta thất vọng
tổ tiên không độ đất âu phong
bốn ngàn năm hoá thân rồng rã
chỉ được một dòng lệ quốc vong


Lưu Nguyễn Đạt

@vietthuc