Thursday, May 19, 2011

Thơ Lê Văn Phấn


Tứ tuyệt

1.-
Xưa có kẻ qua cầu thề bất quá
Nếu một mai xa mã bất thừa
Nay qua cầu nghe hồn vụn vỡ
Bến sông này dịch hóa nguyên sơ.

2.-
Bạn ở tây mà ta ở đông
Thâm giao đã mấy chục năm ròng
Mộng lớn mộng con đều mộng cả
Cuối đường hai đứa vẫn long đong.

3.-
Thuyền chài gõ mạn bên bờ lỡ
Cá quẩy xôn xao một bến nào
Một lòng chung thủy mà sao nỡ
Còn đây ngày tháng với trăng sao.

  Lê Văn Phấn