Thursday, October 27, 2011

Cờ Vàng


Cờ Vàng trên mái nhà
 của một cư dân ở Brisbane, Úc Châu.

Anh Tuấn Lê, cư dân ở Brisbane, Úc Châu đã tự vẽ lá cờ Vàng 3 sọc đỏ lên mái nhà của anh. Anh Tuấn cho biết anh đã thực hiện công việc nói trên 6 tiếng đồng hồ ngoài trời nắng chói chang. Anh nói lý do và mục đích việc làm này là vì www.nearmap.com  cập nhật hình ảnh từ không trung khoảng 1-2 tháng một lần, nếu cờ VNCH trên tất cả nóc gia của người Việt Hải Ngoại thì nơi đâu có người Việt Quốc Gia, nơi đó có cờ Vàng.