Wednesday, October 5, 2011

Thơ Nguyễn Kinh Bắc


Đẹp bóng cờ bay


Những ngày nắng đẹp chốn tha phương
Phất phới cờ bay khắp nẻo đường
Ba sọc đỏ tươi bầu nhiệt huyết
Một nền vàng thắm đất quê hương
Đã nghe ấm lại hồn vong quốc
Mà ngỡ bùng lên lửa chiến trường
Nhớ thuở giày sô cùng áo trận
Nhạc lòng như trỗi khúc yêu thương.

Nguyễn Kinh Bắc
@saigonecho