Wednesday, January 11, 2012

Hoàng Sa 1974


Nhân kỷ niệm 37 năm trận Hải chiến Hoàng Sa
 ngày 19.01.1974,đọc lại Bán nguyệt san Tuổi Hoa
 số 219(ra ngày 15 tháng 4 năm 1974-Saigon)
(Right click-Open link)

@123hoang