Sunday, January 1, 2012

HOÀNG SA & TRƯỜNG SA


SLIDESHOW

HỒ SƠ
HOÀNG SA & TRƯỜNG SA

CHỦ QUYỀN DÂN TỘC
NGUYỄN VĂN CANH

CENTER FOR VIETNAM STUDIES
905 Stambaugh StRedwood City, CA 94,0632008

Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư
Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm
Nhữ Đẳng Hành Khan Thủ Bại Hư

(Thơ thời nhà Lý chống quân Tống)

MỤC LỤC
hoangsa

  • Khẩu hiệu và biểu tượng Olympic Bắc Kinh 2008
  • Âm mưu bá quyền của Trung Cộng
  • Vài sự kiện đáng ghi nhận
Tuyên Cáo của Việt Nam Cộng Hòa xác nhận chủ quyền của Việt Nam ngay sau biến cố 1974
Chương I: Bản Đồ Chủ Quyền
(xin lưu ý: chương I này có nhiều hình và bản đồ nên tốc độ chuyển tải sẽ tùy thuộc khả năng của đường dây Internet.)
1. Bản đồ cổ do Việt Nam vẽ
2. Bản đồ cổ do ngoại quốc vẽ
3. Bản đồ cổ của Trung Hoa
4. Chú giải bản đồ
Chương II: Hình Ảnh Các Đảo Bị Trung Cộng Chiếm Đóng
1. Quần đảo Hoàng Sa
A. Tổng quát
B. Hình ảnh các căn cứ quân sự của Trung Cộng
C. Chú giải
2. Quần đảo Trường Sa
A. Tổng quát
B. Các đảo bị Trung Cộng chiếm
C. Hình ảnh các căn cứ quân sự của Trung Cộng
D. Chú giải
Phần II: Chủ Quyền Dân Tộc
1. Trên Đất Liền
2. Trong Vùng Vịnh
1. Hành vi chiếm đoạt chủ quyền của Trung Cộng
2. Luận cứ của Trung Cộng viện dẫn để đòi chủ quyền
A. Công hàm của Phạm văn Đồng
B. Tuyên bố của Ung văn Khiêm
C. Sách Giáo Khoa
D. Phân tích hành vi bán nước
1. Kháng chiến giành độc lập: một chiêu bài ngụy trang và âm mưu giúp Trung Cộng đồng hóa dân Việt
2. Các hành động biểu lộ sự nô lệ đối với Bắc triều
A. Đàn áp sinh viên biểu tình:
1. Biểu tình của sinh viên: một thách đố đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam
2. Lệnh ban hành từ Bắc Kinh
3. Cộng Sản Việt Nam thi hành lệnh của ngoại bang như thế nào?
a) Cơ quan chính quyền chính thức chỉ đạo
b) Huy động Đảng, Đoàn, cảnh sát, an ninh, quân đội để đàn áp
c) Tuyên dương những kẻ có công
4. Về kỹ thuật trấn áp:
a) Tổng quát
b) Thí dụ cụ thể
B. Thụ động, không dám bảo vệ dân trước sự giết chóc của quân xâm lược
C. Ngưng thực hiện các dự án đã công bố theo lệnh của Bắc Kinh
D. Chấp nhận hành vi xâm lăng của Trung Cộng là đồng lõa với tội phạm
E. Chấp nhận hành vi miệt thị công khai của quan thày
F. Cho dân Tàu vào sinh sống tự do, y như ở Bắc Kinh
1. Lời phát biểu của một blogger
2. Cảnh sát bảo vệ thanh niên Tàu trong kỳ rước đuốc
3. Thanh niên Tàu trương biểu ngữ đòi thống nhất đất nước
4. Dân Tàu tràn sang Sàigòn như đạo quân thứ 5
5. Người và cờ Trung Cộng tràn ngập Sàigòn
6. Du đãng Tàu giết người được cảnh sát che dấu
7. Trung Cộng đòi sửa sách giáo khoa, để cho dễ đồng hóa về sau
  1. Giai Đoạn Chống Pháp: Tìm Kiếm Sự Lãnh Đạo
  2. Giai Đoạn Từ 1990 Trở Về Sau: Đặt Sự “Thần Phục” Trung Cộng Trên Đất Việt
Phần III: Phụ chương và Phụ lục
I. Phụ Chương:
  1. Bản Lên Tiếng của Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ về công hàm của Phạm văn Đồng.
  2. Giải pháp cho công hàm của Phạm văn Đồng
  3. Việt Cộng giải thích vấn đề lãnh thỗ lãnh hải như thế nào?
II. Phụ Lục: Hiệp Ước Biên Giới, Hiệp Ước Phân Chia Vịnh Bắc Việt và Hiệp Ước Nghề Cá
Chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đàn áp sinh viên biểu tìnhchống ngoại bang xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa là chính quyền gì? Là đại diện cho nhân dân Việt Nam hay đại diện cho quân xâm lược?
-Có người như nhà báo blogger Măng và blogger HT gọi Đảng Cộng Sản Việt Nam là Thái Thú của Tàu đang cai trị Việt Nam, còn sinh viên Kim Duy có nói tới đồng hóa, ám chỉ biến dân Việt thành dân Tàu do Đảng CSVN đang thực hiện. Các ý tưởng này được chứng minh khắp nơi trong tập hồ sơ này và được nêu ra để mọi con dân Việt suy ngẫm.